Private Pension System and Its Accounting in Turkey


Creative Commons License

Arslan S.

5th International Congress on Political, Economic and Social Studies, Niğde, Turkey, 26 - 29 October 2018, pp.460-485

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Niğde
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.460-485
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

The amount of funds in the private pension system, which has been increasing in importance in Turkey, has reached 87 billion Turkish Liras as of October 2018. Those savings, which are transferred to the investment funds along with the private pension system, are invested in money and capital market instruments in order to create significant resources for the national economy. These funds contribute to the improvement and deepening of capital markets by lowering resource costs. Also, these funds contribute to economic and financial stability by increasing long-term investments. Financial reporting and financial information are needed in times of competition and economic instability. Therefore, the savings received by private pension companies, as well as the automatic participation system, along with the employees of enterprises which compulsorily participate in the system, must be accurately and clearly subjected to accounting, reported and audited. In addition, it is necessary to express the final arrangements in the private pension system in an understandable manner and to ensure uniformity in the accounting records related to the individual pension system. This study aims to provide information about the new regulations made in the private pension system and to render the accounting methods of monetary transactions encountered in the private pension system more comprehensible by means of application examples.

Ülkemizde önemi her geçen gün giderek artmakta olan bireysel emeklilik sistemindeki fon büyüklüğü 2018 yılı Ekim ayı itibariyle 87 Milyar Türk Lirasına ulaşmıştır. Bireysel emeklilik sistemi ile birlikte yatırım fonlarına aktarılan bu tasarruflar, para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilerek, ülke ekonomisine önemli oranda kaynak yaratmaktadır. Toplanan bu fonlar, kaynak bulma maliyetlerini düşürerek, sermaye piyasalarının gelişmesine ve derinleşmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, bu fonlar uzun vadeli yatırımları da arttırarak, ekonomik ve finansal istikrarın sağlanmasına da olumlu katkıda bulunmaktadır. Günümüzde işletmeler arasındaki rekabetin ve ekonomik istikrarsızlıkların yaşandığı dönemlerde, finansal raporlamaya ve finansal bilgilere gereksinim daha fazladır. Dolayısı ile gerek bireysel emeklilik şirketlerinin elde ettiği tasarrufların, gerekse otomatik katılım sistemi ile birlikte sisteme zorunlu olarak katılan işletmelerin çalışanlarına ilişkin ödedikleri katkı paylarının doğru, açık ve anlaşılır bir şekilde muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve denetlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte bireysel emeklilik sisteminde yapılan son düzenlemelerin anlaşılır bir şekilde ifade edilmesi ve bireysel emeklilik sistemi ile ilgili muhasebe kayıtlarında tekdüzeliğin sağlanabilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada, son zamanlarda bireysel emeklilik sisteminde yapılan yeni düzenlemeler hakkında bilgiler verilerek, bireysel emeklilik sisteminde karşılaşılan bazı parasal işlemlerin muhasebeleştirilme biçimlerinin uygulama örnekleri aracılığı ile daha anlaşılır hale getirilmesi amaçlanmaktadır.