Türkiye’nin Uluslararası Ticareti ve Ekolojik Ayak İzi


Dumrul Y. , Kılıçarslan Z.

Manas Journal of Social Studies, cilt.9, sa.3, ss.1589-1597, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 9 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Manas Journal of Social Studies
  • Sayfa Sayıları: ss.1589-1597

Özet

Bu çalışmada Türkiye’nin uluslararası ticaretinin, ekolojik ayak izi üzerindeki etkisi 1961-2014 dönemi verileri kullanılarak Johansen eş-bütünleşme testi ve VECM analiziyle incelenmiştir. Johansen eş bütünleşme testi sonucuna göre ekolojik ayak izi ile uluslararası ticaret, enerji tüketimi ve GSYİH değişkenleri arasında eş-bütünleşme ilişkisi bulunmaktadır. Ayrıca Johansen eş-bütünleşme testine göre elde edilen eş-bütünleşme katsayıları uzun dönemde uluslararası ticaretin ekolojik ayak izini artırdığını göstermektedir. VECM’ye dayalı olarak yapılan Granger nedensellik testi sonucuna göre ise, hem uluslararası ticaretten ekolojik ayak izine hem de ekolojik ayak izinden uluslararası ticarete doğru bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır.