Magic, Religion and Society


Akkaya Ü. H.

Kimlik Yayınları, Kayseri, 2020

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Kimlik Yayınları
  • City: Kayseri

Abstract

Magic can be defined as a set of processes that consist of an effort to force the laws of nature to attain things that cannot be achieved in known ways, to harm someone or to remove dangers, to use some hidden forces to protect or get rid of them. The subject of magic often encompasses problems with this world; that is, it is humane. Magic is always relative to science, as it has a specific goal, tightly linked to human inclinations, needs, and activities. Magic is mostly geared towards achieving practical goals. In this context, it has acquired an undeniable function in the social structure. Magical beliefs and practices; Within the internal dynamics of the social system in which they come to life, they continue their functions in a complex set of relationships with individuals and social institutions. The comments made on the basis of the paintings drawn by the Archaic on the cave walls are that magic and magical practices took their place in the life of humanity in the early periods. “Magic”, which has a complex appearance in the context of its relationship with religion, has been tried to be understood from different aspects and within this framework, studies have been made on the subject. In this context, we are of the opinion that this study, which we try to examine magical and magical practices from the perspective of the Sociology of Religion within the framework of the Kayseri example, with their forms of existence and functions in society, can contribute to the elimination of the deficiency in the field to some extent.

Büyü, bilinen yollarla elde edilemeyen şeyleri elde etmek, birisine zarar vermek ya da tehlikeleri uzaklaştırmak, onlardan korunmak ya da kurtulmak için birtakım gizli kuvvetleri kullanarak doğa kanunlarını zorla etkileme çabasından oluşan işlemler bütünü olarak adlandırılabilir. Büyünün konusu genellikle bu dünya ile ilgili sorunları kapsamaktadır; yani insancıldır. Büyü her zaman, insani eğilimlerle, ihtiyaçlarla ve etkinliklerle sıkı sıkıya bağlantılı belli bir hedefi olması dolayısıyla bilime akrabadır. Büyü çoğunlukla pratik hedefleri gerçekleştirmeye yönelmiştir. Bu bağlamda toplumsal yapı içerisinde yadsınamayacak bir işlev edinmiştir kendisine. Büyüsel inanış ve uygulamalar; hayat buldukları sosyal sistemin kendi iç dinamikleri içerisinde gerek bireyler gerekse sosyal kurumlarla karmaşık bir ilişkiler yumağı içerisinde işlevlerini sürdürmektedirler. Arkaiklerin mağara duvarlarına çizmiş oldukları resimlerinden yola çıkılarak yapılan yorumlar, büyü ve büyüsel uygulamaların daha ilk dönemlerde insanlığın yaşamı içerisinde yerini aldığı yönündedir. Din ile olan ilişkisi bağlamında da karmaşık bir görünüm sergileyen “büyü”, farklı yönleriyle anlaşılmaya çalışılmış bu çerçevede konu ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bu bağlamda büyü ve büyüsel uygulamaları, Din Sosyolojisi perspektifinden bakmak suretiyle Kayseri örneği çerçevesinde, toplumda varoluş biçimleri ve işlevleriyle çok yönlü olarak incelemeye çalıştığımız bu çalışmanın, alandaki eksikliğin giderilmesine bir nebze de olsa katkıda bulunabileceği düşüncesindeyiz.