COMPARISON OF SUSTAINABILITY ACCOUNTING, SUSTAINABILITY REPORTS AND SUSTAINABILITY REPORTS OF BANKS IN THE BIST SUSTAINABILITY INDEX


Apaydın T., Arslan S.

V. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Nevşehir, Turkey, 5 - 07 November 2023, pp.113-129

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.113-129
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

İklimlerdeki değişikliğin, insanların sağlığı, doğal çevre, ülke ve dünya ekonomileri, tarımsal üretimler ile gıda güvenliği başta olmak üzere birçok alanda olumsuz etkileri bulunmaktadır. Küresel ısınma ile birlikte iklim değişikliği, son yıllarda dünyanın en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Dünyadaki birçok ülke iklim değişikliği riskini azaltmak ve dünyamızı daha yaşanabilir hale getirebilmek için yoğun uğraş içerisine girmiştir.

Ekonomik değer yaratmak için var olan işletmelerin topluma olumlu katkı sağlaması ise varlıklarını daha sürdürülebilir kılmaktadır. Bu nedenle dünyada birçok kurum, kuruluş ve organizasyon, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde bulunarak söz konusu faaliyetleri, paydaşlarına sürdürülebilirlik raporları aracılığı ile sunmaktadır. Gerek toplumun bütün kesimleri gerekse paydaşlar açısından ciddi derecede önem arz eden bu raporlar, ilgili kesimlerin sürdürülebilirlik hususunda nasıl performans gösterdiklerini ortaya koymakta ve gelecekte gerçekleştirilmesi gereken plan ve projeler hakkında da bilgi vermektedir.  

Finansal tablolar uzun yıllardır işletme performansının değerlendirilmesinde tek bir kaynak olarak kullanılmıştır. Yaşanan küresel ekonomik krizler ise finansal raporların, tek başına işletme performanslarının tespitinde ve işletmelerin geleceğine yönelik kararların alınmasında yetersiz kalabildiğini göstermektedir. Dolayısıyla muhasebe biliminin üzerine düşen sorumluluk, sadece finansal bilginin üretilmesi değil finansal bilginin yanında finansal olmayan bilgilerin de üretilmesidir. Finansal ve finansal olmayan bilgilerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde işletmelerin verimlilikleri ile ilgili daha doğru bilgiler sunabilmekte, işletmelerin rekabet gücü de arttırılabilmekte ya da korunabilmektedir. Böylece çevrenin koruma altına alınmasının yanı sıra devamlılığın sağlanması, işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlayabilmeleri için önem arz etmektedir.

Bu araştırmanın amacı, sürdürülebilirlik açısından önem taşıyan ve geleneksel muhasebeden farklı olarak Türkiye’de sürdürülebilirlik anlayışının sağlanmasına katkı sağlayarak, sürdürülebilirlik raporlaması ile ilgili yapılan düzenlemeleri ve yenilikleri ortaya koymaktır. Bu amaç karşısında öncelikle sürdürülebilirliğin tanımı, sürdürülebilir kalkınma, kurumsal sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik raporlaması kavramına değinilmiş, daha sonra sürdürülebilirlik muhasebesi ve Borsa İstanbul’da işlem gören bankaların sürdürülebilirlik raporları teorik açıdan ele alınarak incelenmiştir.