HEDEF MALİYETLEME, DEĞER MÜHENDİSLİĞİ VE KAİZEN MALİYETLEME ÜÇLÜSÜNÜN ÇAY İŞLETMELERİNDE BİRLİKTE UYGULANABİLİRLİĞİ


Terzi A.

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.221-248, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 7 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.221-248

Özet

Çalışma, Hedef Maliyetleme, Değer Mühendisliği ve Kaizen Maliyetleme üçlüsünün, çay işletmelerinde maliyet azaltımının gerçekleştirilebilmesi için birlikte uygulanabilirliğini araştırmaktadır. Çalışmada, 92 çay işletmesinde anket çalışması yapılmış ve elde edilen veriler, SPSS 22 programı ile analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, çay işletmelerinde yöntemlerin, maliyetlerin düşürülmesinde birlikte uygulanabilir olduğu tespit edilmiştir. Özellikle Kaizen benzeri uygulamaların varlığı gözlenmiştir. Buna karşılık, çay işletmelerinde profesyonel yönetici eksikliğinin, personelin yöntemler hakkında yeterli bilgiye sahip olmamasının ve Çaykur’un piyasadaki ağırlığının yöntemlerin uygulamasını güçleştirdiği elde edilen sonuçlar arasındadır.