The Effect of Psychological Contract Violation on Job Performance: The Case of Employees in Ground Handling Services in Airports


Elden B.

JOURNAL OF ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY AND BEHAVIOR, vol.1, no.1, pp.64-74, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : JOURNAL OF ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY AND BEHAVIOR
  • Page Numbers: pp.64-74

Abstract

Psychological contract breach and job performance are crucial issues for organizations. The job performance of individuals whose psychological contract is violated may decrease, and employees may get colder from the organization over time. Bu çalışma, psikolojik sözleşme ihlali ile iş performansı arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Data obtained by means of the questionnaire was analysed in order to realize the aim of the study. The questionnaire prepared for this purpose was applied to 247 airport ground service workers in various provinces. According to the results, it appeared to be a negative relationship between psychological contract breach and job performance. There are some limitations and suggestions for further researches in this study.

Keywords: Psychological Contract Violation, Job Performance, Airport Ground Handling Services

Psikolojik sözleşme ve iş performansı işletmeler için önemli konulardır. Psikolojik sözleşmesi ihlal edilen bireylerin iş performansları azalabilir, işgörenler zaman içerisinde örgütten soğuyabilir. Bu çalışma psikolojik sözleşme ihlali ile iş performansı arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için alandan toplanan veriler anket tekniği yardımıyla analiz edilmiştir. Bu amaçla hazırlanılan anket çeşitli illerdeki 247 havaalanı yer hizmet çalışanına uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre psikolojik sözleşme ihlali ve iş performansı arasında negatif ve anlamlı bir ilişki söz konusudur. Bu araştırmada bazı kısıtlılıklar bulunmakla birlikte geleceğe yönelik bir takım öneriler de verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Sözleşme İhlali, İş Performansı, Havaalanı Yer Hizmet Çalışanları