Karesel Programlama Yönteminin İmkb 100 Endeksine Uygulanması Ve Portföy Optimizasyonu


Boztosun D., Yalçıner K., Atan M.

Iktisat Isletme ve Finans, vol.20, no.232, pp.70-83, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 232
  • Publication Date: 2005
  • Journal Name: Iktisat Isletme ve Finans
  • Page Numbers: pp.70-83
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

In this study, an application of the portfolio selection model has been performed by using the Markowitz quadratic programming method on companies enrolled in the Istanbul Stock Exchange (ISE) 100 index. In the first phase of the study, the standard Markowitz portfolio selection model, defined as a quadratic programming model, has been transformed to one which forms a portfolio with a similar risk-return structure to the ISE 100 index. Subsequently, by using the 15 days, monthly and trimonthly return values of the ISE 100 companies for the period between January 2003-July 2004, the expected return and variant-covariant matrice has been created and the model has been solved. The data of four different terms have been used in the study in order to be able to observe the change in the diversity of the behaviour of the investors and to be able to conduct a comparison between the periods. In the second phase of the study the portfolio weights which have lower risk than the return level equal to the ISE 100 index and the portfolio weights which are at the same risk level with the ISE 100 stock exchange but with a higher return have been calculated by using the standard quadratic programming model. In the study, it has also been demonstrated that the the portfolio selection models with a complex mathematical infrastructure may be solved more readily by using the Excel Solving Programme.


Bu çalışmada, İMKB 100 Endeksinde bulunan şirketler üzerinde Markowitz karesel programlama yöntemi kullanılarak portföy seçim modelinin uygulamaları yapılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında karesel programlama modeli şeklinde ifade edilen standart Markowitz portföy seçim modeli, IMKB 100 endeksi ile benzer risk-getiri yapısında portföy oluşturacak şekile dönüştürülmüştür. Daha sonra IMKB 100 şirketlerinin Ocak 2003 - Temmuz 2004 dönemleri arasındaki 15 günlük, aylık ve 3 aylık getiri değerleri kullanılarak beklenen getiri ve varyans-kovaryans matrisi oluşturulmuş ve model çözülmüştür. Yatırımcının davranış çeşitliliğindeki değişikliği görebilmek ve dönemler arasındaki karşılaştırmayı yapabilmek amacıyla çalışmada dört farklı dönem verisi kullanılmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında standart karesel programlama modeli kullanılarak İMKB 100 endeksi ile eşit getiri düzeyinden daha düşük riske sahip portföy ağırlıkları ile İMKB 100 endeksi ile eşit risk düzeyinde olan fakat daha yüksek getirili portföy ağırlıkları hesaplanmıştır. Çalışmada karmaşık matematiksel altyapısı olan portföy seçim modellerinin Excel çözümleyici programı kullanılarak daha çabuk, kolay ve anlaşılır bir biçimde çözülebileceği de gösterilmiştir.