Erken Çocuklukta ÖZEL EĞİTİM


Creative Commons License

Karabulut R. (Editor), Deniz S. (Editor)

Eğiten Yayınevi, Ankara, 2023

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Eğiten Yayınevi
  • City: Ankara
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Erken çocukluk 0-8 yaş arası dönemi kapsamakta ve gelişim için çok önemli bir dönem olarak bilinmektedir. Bu dönemin en belirgin özelliklerinden birisi çocukların gelişimlerinin çok hızlı olmasıdır. Alan yazında bu dönemin beyin gelişimi için çok önemli olduğu ayrıca Snapsis ağlarının oluşumu ve gelişiminin bu dönemde çok yoğun olduğu da belirtilmektedir. Bu nedenle erken çocukluk dönemindeki çocukların bu dönemi birçok yönden kaliteli ve zengin yaşantılarla geçirmesi gerekmektedir. Bu dönemde riskli ya da gelişimsel gerilikleri bulunan çocukların da bu dönemi kaliteli ve zengin yaşantılarla geçirmesi gerektiğinin önemli olduğu da alan yazında belirtilmektedir. Literatürde, erken çocukluk dönemi özel eğitimi, yetersizliği, gelişim geriliği ya da riskli olan 0-6/8 yaş arasındaki çocuklara ve bu çocukların ailelerine sunulan hizmetler olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde, erken çocukluk döneminde çocuklarda fark edilen gelişimsel gerilikler için uzmanlar eğitime ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi sonuçlar elde edileceğini belirtmektedirler. Ayrıca bu dönemde çocuklara sunulan eğitim-öğretim hizmetlerinin kalitesi ve zenginliğinin de çok önemli olduğu bilinmektedir. Bu nedenler ve yararlı olması düşüncesiyle bu kitabımızın içeriğinde Özel Eğitim, Özel Gereksinimli Çocuklar, Erken Çocukluk Eğitimi ve Önemi, Erken Çocuklukta Dil Gelişimi ve Sosyal/Duygusal Gelişim, Erken Çocuklukta Bilişsel Gelişim ve Motor Gelişimi, Erken Çocukluk Döneminde Özel Gereksinimli Bireyleri Tarama, Tanılama ve Değerlendirme, Özel Gereksinimli Bireylerin Erken Çocukluk Dönemindeki Diğer Sağlık Sorunları, Erken Çocuklukta Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Eğitim Programları ve Modelleri, Erken Çocukluk Döneminde Kaynaştırma, Erken Çocukluk Döneminde Özel Gereksinimli Bireylerin Aileleri ve Aile Eğitiminin Önemi ve Erken Çocukluk Döneminde Özel Gereksinimli Bireyler ve Ailelerinin İhmal ve İstismarı bölümlerine yer verilmiştir. iv Bu kitapta yazarlık rolünü üstlenen tüm hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor ve alanda çalışan eğitimcilere, ailelere ve öğrencilere faydalı olmasını diliyoruz. Son olarak bu kitabın basımında görev alan, Eğiten Kitap Yayıncılık yönetici ve çalışanlarına da ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz. Aralık 2023 Editörler: Doç. Dr. Rıdvan KARABULUT - Dr. Öğr, Üyesi Serdal DENİZ