Türkiye’de Konaklama İşletmelerinin Web Sitelerinde Yer Verilen Faktörlerin Başarımı


KARAMUSTAFA K., Öz M.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.189-218, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study investigates the web site performance of hotels operating in Turkey. Hotel web sites within the sampling frame have been investigated related to 80 variables under six groups. As the findings of this study indicate, performance of only one group called “information about the services offered” has found to be higher than 50% and many higher performance rate variables belong to this group. On the other hand, performance of the group called “information about online reservation” is very low. These results indicate that hotel web sites in Turkey have very limited online processing capabilities and mostly as online brochure. It has been also found out that the higher the hotel class the higher the hotel web site capabilities comparing to those of lower classes.

Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin web sitelerinin başarımı web sitelerinde bulunması gereken faktörler açısından değerlendirilmektedir. Örneklem çerçevesindeki konaklama işletmeleri web siteleri, altı grupta toplanan 80 değişken açısından incelenmiştir. Ana faktör gruplarından sadece, “sunulan hizmetlere ilişkin bilgiler” ile ilgili başarımının %50’nin üzerinde ve diğer gruplara göre oldukça yüksek olduğu ve başarımı en yüksek değişkenlerin bu grupta yoğunlaştığı görülmektedir. Diğer taraftan, “çevrimiçi rezervasyon bilgileri”nin ise başarımı oldukça düşüktür. Bu sonuçlar, Türkiye’deki konaklama işletmelerinin web sitelerinin çevrimiçi işlem yeteneklerinin kısıtlı olduğunu ve daha ziyade online bir broşür gibi hizmet verdiğini ortaya koymaktadır. Çalışma sonuçları, üst sınıfta yer alan konaklama işletmelerinin web sitelerindeki değişkenlerin başarımlarının alt sınıftakilere kıyasla daha yüksek olduğunu göstermektedir.