Phenomenological Analysis of the Problems Criticized and Solutions Suggested in Âşık Seyrânî's Poems


Creative Commons License

Tural M.

3. Uluslararası Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi, Kayseri, Turkey, 30 June - 02 July 2022, vol.2, no.191, pp.145-157

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.145-157
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Seyrânî, who has not lost anything of his value in his lifetime and today in terms of his personality and works, has brought the problems of his age to the agenda through the most effective media tool of his period, poems. While criticizing the problems and those
who cause trouble, Seyrânî did not try to appear cute to the public and did not hesitate from the threats of the bureaucratic sector.
He criticized the sultan when appropriate, and the people when appropriate, with a literary style. Seyrânî, who does not target
individuals and institutions in his poems and only tries to draw attention to negative situations and practices, has never encouraged
the people to revolt. Known for his literary identity, Seyrânî is actually much more than that. Seyrânî’s sociological, psychological
and moral evaluations contain important determinations in terms of individual, society and state. Seyrânî is a unique personality in
identifying the first step of the series of problems and naming the first link of the solution chain. While criticizing the ulema class and
the bureaucratic sector, Seyrânî wanted to emphasize what the corruption in this group could lead to, rather than targeting individuals. He expressed in his poems how important the love, respect and cooperation that should exist in an ideal society are in terms of
individual and social happiness, welfare and peace.

Şahsiyeti ve eserleri itibarıyla yaşadığı dönemde de günümüzde de değerinden hiçbir şey yitirmemiş olan Seyrânî, kendi çağının sorunlarını döneminin en etkili medya aracı olan şiirler aracılığıyla gündeme getirmiştir. Seyrânî, sorunları ve sorun çıkaranları eleştirirken halka şirin görünme çabasına girmemiş ve bürokratik kesimin tehditlerinden de çekinmemiştir. Yeri geldiğinde sultanı, yeri geldiğinde ise halkı edebi bir üslup ile eleştirmiştir. Şiirlerinde kişileri ve kurumları hedef almayan ve sadece olumsuz durum ve uygulamalara dikkat çekmeye çalışan Seyrânî, asla halkı isyana teşvik etmemiştir. Edebiyatçı kimliği ile tanınan Seyrânî, aslında bundan çok daha ötesidir. Seyrânî’nin sosyolojik, psikolojik ve ahlaki değerlendirmeleri birey, toplum ve devlet açısından önemli tespitler içermektedir. Seyrânî, sorunlar silsilesinin ilk basamağını tespit etme ve çözüm zincirinin ilk halkasının adını koyma konusunda eşsiz bir kişiliktir. Ulema sınıfını ve bürokratik kesimi eleştirirken Seyrânî, kişileri hedef almaktan ziyade bu zümredeki bozulmanın nelere yol açabileceğine vurgu yapmak istemiştir. İdeal bir toplumda var olması gereken sevgi, saygı ve yardımlaşmanın bireysel ve toplumsal saadet, refah ve huzur açısından ne denli mühim olduğunu yazdığı şiirlerle en güzel şekilde ifade etmiştir.