Phenomenological Analysis of the Problems Criticized and Solutions Suggested in Âşık Seyrânî's Poems


Tural M.

3. Uluslararası Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi, Kayseri, Turkey, 30 June - 02 July 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey

Abstract

Şahsiyeti ve eserleri itibarıyla yaşadığı dönemde de günümüzde de değerinden hiçbir şey yitirmemiş olan Seyrânî, kendi çağının sorunlarını döneminin en etkili medya aracı olan şiirler aracılığıyla gündeme getirmiştir. Seyrânî, sorunları ve sorun çıkaranları eleştirirken halka şirin görünme çabasına girmemiş ve bürokratik kesimin tehditlerinden de çekinmemiştir. Yeri geldiğinde sultanı, yeri geldiğinde ise halkı edebi bir üslup ile eleştirmiştir. Şiirlerinde kişileri ve kurumları hedef almayan ve sadece olumsuz durum ve uygulamalara dikkat çekmeye çalışan Seyrânî, asla halkı isyana teşvik etmemiştir. Edebiyatçı kimliği ile tanınan Seyrânî, aslında bundan çok daha ötesidir. Seyrânî’nin sosyolojik, psikolojik ve ahlaki değerlendirmeleri birey, toplum ve devlet açısından önemli tespitler içermektedir. Seyrânî, sorunlar silsilesinin ilk basamağını tespit etme ve çözüm zincirinin ilk halkasının adını koyma konusunda eşsiz bir kişiliktir. Ulema sınıfını ve bürokratik kesimi eleştirirken Seyrânî, kişileri hedef almaktan ziyade bu zümredeki bozulmanın nelere yol açabileceğine vurgu yapmak istemiştir. İdeal bir toplumda var olması gereken sevgi, saygı ve yardımlaşmanın bireysel ve toplumsal saadet, refah ve huzur açısından ne denli mühim olduğunu yazdığı şiirlerle en güzel şekilde ifade etmiştir.