KAYSERİ İLİNDE BUĞDAY TARIMI, VERİMLİLİK SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ


BULUT S.

10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya, Turkey, 1 - 04 October 2013, pp.184-189

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.184-189
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

A survey was conducted to determine the current problems in wheat culture of the province and to provide possible solutions toward these problems. According to province-wide survey results, 53% of farmers apply fallow, initial tillage was mostly delayed over 59% of fallow lands and 28% of producers do not perform doubling. The wheat cultivars are Bezostaja 1, Bayraktar 2000 and Zerin with cultivation percentages of 55, 25 and 10%, respectively. Producers perform the sowing on time in October. Sowing is performed 92% with drills and 8% with sprayers. With regard to amount of seed used by growers, 56% use 20-25 kg/da and 32% use 15-20 kg/da. Farmers usually apply 5-10 kg/da nitrogen and 5-9 kg/da phosphorus as fertilizer in wheat culture. However, 44% of producers apply the entire nitrogen at sowing and such a practice decreases nitrogen use efficiency. Wheat culture 76% performed under dry conditions. About 97% of producers use chemicals for weed control. Almost 84% of producers observed rust disease and 95% observed sunn pest. Excessive fallow lands, mistakes in soil tillage and nitrogen applications, lack of irrigation, rust diseases and sunn pest are the main factors limiting wheat yields in Kayseri. Economic, technical and administrative measures should be taken to overcome such problem and improve wheat yields.

Kayseri ilinde buğday tarımının sorunlarını belirlemek ve bu sorunlara çözüm önerileri sunmak amacıyla anket çalışması yapılmıştır. İl geneli anket sonuçlarına göre; üreticilerin %53’ü nadas uygulamakta, %59’u nadas yılında ilk toprak işlemeyi geciktirmekte, %28’i de ikileme yapmamaktadır. En yaygın yetiştirilen buğday çeşitleri Bezostaja 1, Bayraktar 2000 ve Zerin olup, ekilişteki payları sırasıyla %55, %25 ve %10’dur. Ekim işlemi Ekim ayı içerisinde ve zamanında, %92 oranında mibzerle, %8 oranında ise serpme olarak yapılmaktadır. Üreticilerin %56’sı 20-25 k/da, %32’si 15-20 kg/da tohumluk kullanmaktadır. Buğdaya 5-10 kg/da azot ve 5-9 kg/da fosfor uygulanmakta olup, gübre miktarları genellikle yeterlidir. Ancak, üreticilerin %44’ünün azotun tamamını ekimle birlikte uygulaması, gübre azotu kullanım etkinliğini azaltmaktadır. Buğday %76 oranında kuru tarım koşullarında yetiştirilmekte, üreticilerin %97’si yabancı otlarla kimyasal yolla mücadele etmektedir. Üreticilerin %84’ü pas hastalığı, %95’i de süne zararlısını gözlemiştir. Nadas alanlarının fazlalığı, toprak hazırlığı ve azotlu gübre uygulama zamanındaki yanlışlıklar, sulama imkânlarının yetersizliği, pas hastalıkları ve süne zararlısı Kayseri yöresinde buğday verimlerini sınırlamaktadır. Bu olumsuzlukların giderilmesine yönelik ekonomik, teknik ve idari önlemlerin alınması ile yöredeki buğday verimleri artırılabilir.