Raşit Efendi Kütüphanesi’ndeki (Kayseri) El Yazması Kuran-ı Kerim Miklepleri


Şahin Z.

JSHSR ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.10, no.38, pp.2145-2154, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Kayseri ilindeki Raşid Efendi Kütüphanesi; Cami-i Kebir (Ulu Camii) bitişiğindeki binadadır. Raşit Efendi Kütüphanesi’ndeki el yazması Kuran-ı Kerim’ler; ciltleri, ebruları, tezhipleri vb. yönünden araştırmacılar tarafından ele alınmış ancak bu eserlerin mıklepleri konusunda yeterli yayın yoktur. Araştırmalara göre Raşit Efendi Kütüphanesi’nde, otuz bir tane el yazması Kuran-ı Kerim koruma altına alınmış olup bunlardan sadece on üç tanesinde mıklep bulunmaktadır. Kütüphaneye gidilerek araştırmayla ilgili izin formu doldurulmuş Kuran-ı Kerim’lerin mıklepleri fotoğraflanmış, cetvelle ölçüleri alınmıştır. Tüm bu işlemlere kitapların ender bulunan örnekler olmasından dolayı kütüphane görevlilerinin nezaretinde yapılmıştır. Kütüphanenin el yazması eserleri kadar çift kanatlı giriş kapısındaki kapı tokmakları, maden işçiliğinin güzel örneklerinden olup içlerinde simetrik şekilde Arapça harflerle El-Fettah yazısı dikkat çekmektedir. Kütüphanenin kapı üstü ahşap süslemelerinde ıhlamur ağacı kullanılmıştır. Kayseri ve ülkemiz için eşsiz bir hazine niteliğinde olan el yazması eserlerin bulunduğu kütüphanede eserler korunarak günümüze kadar gelebilmiştir.