KONUTLARDA KEDİ BAKIM VE REFAHININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE KEDİ-DOSTU MEKAN, MOBİLYA VE DONATILAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA


Andaç Güzel T., Aksel E. G.

8th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH, 13 - 15 July 2023, pp.424-440

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.424-440
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Cats are one of the animal groups that have lived together with humans throughout history. One

of the most important features that distinguish cats from other animals is that they are frequently

found in human habitats. The term animal welfare is not just a physical and psychological term,

it is more of a lifestyle-appropriate term. It is especially important for domestic cats to have a

place in the indoor and outdoor spaces of the houses, taking into account the animal welfare

criteria. This study aimed to examine the perspectives, attitudes, and preferences of cat health

and care of house users living in Kayseri, Turkey, towards their domestic cats. In addition, this

study aims to reveal the effects of domestic cats on residential interior design, the criteria for

functional cat furniture, equipment, accessories in terms of animal welfare, and the possible

effects of these criteria on new product delivery. For this purpose, pre-arranged appointments

were made and semi-structured interviews were conducted from cat owners with different

demographic characteristics living in Kayseri. Cats have been observed in terms of living

standards in the interior and exterior of the house where they live with their owners. Statistical

analyzes of the data obtained from the interviews were carried out. According to the results

obtained, it has been examined how the houses to be designed for users with domestic cats or

the existing houses should undergo a change and transformation according to the needs of the

cat and its owners. In this direction, possible design suggestions are presented. With the

presented design proposals, it is foreseen that the living spaces of both pet owners and cats

should be actively shaped according to healthier, functional, aesthetic and animal welfare

criteria.

Kediler tarih boyunca insanlar ile iç içe yaşamış hayvan gruplarından biridir. Kedileri diğer

hayvanlardan ayrılan en önemli özelliklerden biri insanların yaşam alanında sıkça

bulunmalarıdır. Hayvan refahı terimi sadece fiziksel ve psikolojik bir terim değil, daha çok

yaşam tarzına uyarlanmış bir terimdir. Özellikle evcil kedilerin konutlara ait iç ve dış

mekanlarda hayvan refahı kriterlerini göz önünde bulundurarak yer edinmesi önem

arzetmektedir. Bu çalışma Türkiye’nin Kayseri şehrinde yaşayan konut kullanıcılarının

sahiplendikleri evcil kedilere karşı bakış açılarını, tutumlarını, kedi sağlığı ve bakımı

konusundaki tercihlerini incelemeyi amaçlamıştır. Ayrıca bu çalışma evcil kedilerin konut iç

mekan tasarımına etkilerini, hayvan refahı açısından işlevsel kedi mobilyası, donatısı,

aksesuarlarının sahip olduğu kriterlerin tespiti ve bu kriterlerin yeni ürün tasımına olası

etkilerini açığa çıkarılmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Kayseri’de yaşayan,

farklı demografik özelliklere sahip kedi sahiplerinden önceden ayarlanmış randevular alınmış

ve yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Kediler, sahipleri ile beraber yaşadıkları

konutun iç ve dış mekanlarında yaşam standartları bakımından gözlemlenmiştir.

Görüşmelerden elde edilen verilerin istatistiki analizleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen

sonuçlara göre evcil kediye sahip kullanıcılar için tasarlanacak konutların veya mevcut

konutların kedi Kediler tarih boyunca insanlar ile iç içe yaşamış hayvan gruplarından biridir. Kedileri diğer

hayvanlardan ayrılan en önemli özelliklerden biri insanların yaşam alanında sıkça

bulunmalarıdır. Hayvan refahı terimi sadece fiziksel ve psikolojik bir terim değil, daha çok

yaşam tarzına uyarlanmış bir terimdir. Özellikle evcil kedilerin konutlara ait iç ve dış

mekanlarda hayvan refahı kriterlerini göz önünde bulundurarak yer edinmesi önem

arzetmektedir. Bu çalışma Türkiye’nin Kayseri şehrinde yaşayan konut kullanıcılarının

sahiplendikleri evcil kedilere karşı bakış açılarını, tutumlarını, kedi sağlığı ve bakımı

konusundaki tercihlerini incelemeyi amaçlamıştır. Ayrıca bu çalışma evcil kedilerin konut iç

mekan tasarımına etkilerini, hayvan refahı açısından işlevsel kedi mobilyası, donatısı,

aksesuarlarının sahip olduğu kriterlerin tespiti ve bu kriterlerin yeni ürün tasımına olası

etkilerini açığa çıkarılmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Kayseri’de yaşayan,

farklı demografik özelliklere sahip kedi sahiplerinden önceden ayarlanmış randevular alınmış

ve yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Kediler, sahipleri ile beraber yaşadıkları

konutun iç ve dış mekanlarında yaşam standartları bakımından gözlemlenmiştir.

Görüşmelerden elde edilen verilerin istatistiki analizleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen

sonuçlara göre evcil kediye sahip kullanıcılar için tasarlanacak konutların veya mevcut

konutların kedi ve sahipleri için ihtiyaçlara göre nasıl bir değişim ve dönüşüm geçirmesi

gerektiği konusu incelenmiştir. Bu doğrultuda olası tasarım önerileri sunulmuştur. Sunulan

tasarım önerileri ile hem evcil hayvana sahip konut kullanıcılarının hem de kedilerin konut

içindeki yaşam alanlarının daha sağlıklı, işlevsel, estetik, hayvan refahı kriterlerine göre aktif

bir şekilde biçimlendirilmesi gerektiği öngörülmüştür.ve sahipleri için ihtiyaçlara göre nasıl bir değişim ve dönüşüm geçirmesi

gerektiği konusu incelenmiştir. Bu doğrultuda olası tasarım önerileri sunulmuştur. Sunulan

tasarım önerileri ile hem evcil hayvana sahip konut kullanıcılarının hem de kedilerin konut

içindeki yaşam alanlarının daha sağlıklı, işlevsel, estetik, hayvan refahı kriterlerine göre aktif

bir şekilde biçimlendirilmesi gerektiği öngörülmüştür.