ADİLCEVAZ IS QUALIFIED IN RELIGIOUS PLACES TO VISIT AND BELONGS TO THOSE LOCATIONS THE BELIEFS AND PRACTICES


Creative Commons License

İpek Y.

I. Uluslararası Ahlat- Avrasya Kültür ve Sanat Sempozyumu, Bitlis, Turkey, 23 - 25 August 2012, pp.374-380

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bitlis
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.374-380
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Adilcevaz which has a long history, which can be visited by both local and foreign tourists, many species have the space. Places to visit when this work Adilcevaz'daki "Date Qualified" and "Religious qualified" I saw it appropriate to classify the form of places to visit. But the "historical character" of places have already been studied by art historians and architects because many times, especially in this paper my "Religious qualified visiting places" and that the local people here, "Belief and Practices" which are unable to try.

For spaces of this kind in the region is usually the grandfather, father, parent, Sheikh, Hodja M used with adjectives such as the names are encountered. Which has an important place in the spiritual world of the people of Adilcevaz these places, rumors passed from ear to ear for generations extant, and these spaces a lot more supernatural powers transferred to the next generation almost had sanctified. "Well, these places come from or where they are known on the supernatural?" Question come to mind if the answer is quite simple and clear: About their experiences of local people around here have heard rather than the elders or the environment and that they themselves claim to have witnessed many of these events parable as a result of those transfers that space even if there is no information about that place has its own special place in the spiritual world. In fact, over time, so that these places are derived from rumors that, depending on the problems of people who classified these places and all different kinds of forces imposed on a place.

Goals or expectations regarding the places where people are coming here If we generalize the main lines; disease, healing, debt mien, he or someone good fortune, mental alertness, scene of the power of business to go with the naked eye can not see but feel the presence of spiritual beings, and cope with the difficulties of sins, such as housing The biggest support moments of feeling helpless, shelter and hoped to seek help from here as security. Here too, by offering a variety of offerings, tree and branches connecting cloth, candles burned at the graves of people here, they have accepted as a friend of God, or the luminous beings is rumored to be seen by others where they believed to be realized in various rituals. The following sites you visit, actual practices and the people around here try to explain the objectives of coming here.

KEY WORDS: Adilcevaz, Religious Places, Visit, Belief, Practice

Köklü bir tarihe sahip olan Adilcevaz, gerek yerli gerekse yabancı turistler tarafından ziyaret edilebilecek türden birçok mekâna sahiptir. Bu çalışmayı yaparken Adilcevaz’daki ziyaret yerlerini “Tarihi Nitelikli” ve “Dini Nitelikli” ziyaret yerleri şeklinde tasnif etmeyi uygun gördüm. Fakat “Tarihi Niteliğe” sahip yerlerin daha önce birçok kez sanat tarihçiler ve mimarlar tarafından çalışılmış olması sebebiyle bu tebliğimde özellikle “Dini Nitelikli Ziyaret Yerlerini” ve buralara dair yöre insanının “İnanış ve Uygulamalarını” aktaramaya çalışacağım.

Adilcevaz merkezli olarak yapmış olduğum bu çalışmada, öncelikle yöre halkınca kutsallık atfedilen ya da doğaüstü güçlere sahip olunduğuna inanılan yerler ile buralara dair genel kabul gören inanış ve uygulamalardan bahsedeceğim.

Yörede bu tür mekânlar için genellikle Dede, Baba, Veli, Şeyh, Hoca, Efendi gibi sıfatlarla beraber kullanılan isimlere rastlanılmaktadır. Adilcevaz halkının manevi dünyasında önemli bir yere sahip olan bu mekânlar, nesiller boyunca kulaktan kulağa aktarılan rivayetlerle günümüze kadar ulaşmış ve bu mekânlar bir sonraki nesile aktarılırken çok daha fazla doğaüstü güçlere büründürülerek adeta kutsallaştırılmışlardır. “Peki, bu mekânların doğaüstü gücü nereden geliyor ya da nereden biliniyor?” sorusu akla gelecek olursa yanıtı oldukça basit ve nettir: Yöre insanı kendi tecrübelerinden ziyade büyüklerinden veya çevresinden buralara dair işitmiş olduğu ve bizzat bu olayları aktaran kimselerin şahit olduklarını iddia ettikleri birçok kıssa neticesinde o mekâna dair hiçbir bilgisi olmasa bile orasını kendi manevi dünyasında özel bir yere koymuştur. Hatta zamanla bu mekânlara dair öylesine rivayetler türetilmiştir ki; insanlar sıkıntılarının türüne göre bu mekânları sınıflandırmış ve her bir mekâna farklı türden güçler yüklemişlerdir.

İnsanların buralara geliş amaçlarını ya da bu yerlere dair beklentilerini ana hatlarıyla genelleyecek olursak; hastalığa şifa, borca eda, kendisine ya da çevresindekilere hayırlı kısmet, zihin açıklığı, işinin gücünün rast gitmesi, gözle göremediği ama varlığını hissettiği ruhani varlıklardan gelebilecek olumsuzluklara karşı muhafaza gibi musibetlerde ve kendisini çaresiz hissettiği anlarda en büyük destek, sığınak ve güvence olarak buralardan medet ummuşlardır. Buralarda da çeşitli adaklar sunarak, ağaç ve dallara bez bağlayarak, mum yakarak buradaki Allah dostu olarak kabul ettikleri kişilerin mezarları başında ya da başkaları tarafından görüldüğü rivayet edilen nurani varlıkların olduğuna inandıkları yerlerde çeşitli ritüeller gerçekleştirmektedirler.

Anahtar Kelimler: Adilcevaz, Dini Yerler, Ziyaret, İnanç, Uygulama