Bibliometiıc Analysis of Research on Consumer Behavıor Durıng The Covıd-19 Pandemic


Creative Commons License

Sönmez Karapınar E.

10. Uluslararası İstanbul Bilimler Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 July - 25 August 2022, pp.316-329

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.316-329
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Natural, economic, or social events that occur in unexpected times in the world has demoralizing and disruptive effects on society and individuals. These effects have been studied in studies from a wide variety of disciplines, including consumer behavior. Few studies have been determined that have examined the Covid-19 and consumer behavior literature together bibliometrically. With this study, it was purposed to describe the characteristics and relationships of studies related to the Covid-19 pandemic and consumer behavior and to identify the limitations and gaps in the available information. For this, 988 studies on Covid-19 and consumer behavior in the Web of Science database were systematically evaluated through the VosViewer 1.6.18 program. Then, the five most cited studies on consumer behavior studies during the Covid 19 period were reviewed. Thus, it can be stated that it will be a guide for future research and fill the said gap in the literature.

Keywords: Consumer behavior, Covid-19, Bibliometric analysis, Citation analysis, Co-occurrence analysis

Dünyada beklenmedik zamanlarda meydana gelen doğal, ekonomik veya sosyal olayların toplum ve bireyler üzerinde moral bozucu ve yıkıcı etkileri olmaktadır. Bu etkiler tüketici davranışı da dahil olmak üzere çok çeşitli disiplinlerin çalışmalarında incelenmiştir. Covid-19 ve tüketici davranışı literatürünün birlikte bibliyometrik olarak incelendiği çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma ile, Covid-19 pandemisi ve tüketici davranışı ile ilgili çalışmaların özelliklerini ve ilişkilerini tanımlamak, mevcut bilgilerdeki sınırlamaları ve boşlukları belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için Web of Science veri tabanında bulunan Covid-19 ve tüketici davranışı çalışması ile ilgili 988 yayın VosViewer 1.6.18 yazılımı kullanılarak sistematik olarak değerlendirilmiştir. Daha sonra, Covid-19 dönemindeki tüketici davranışlarına en çok atıf alan beş araştırma incelenmiştir. Böylece gelecekteki araştırmalar için yol gösterici olacağı ve literatürde söz konusu boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tüketici davranışı, Covid-19, Bibliyometrik analiz, Atıf analizi, Ortak varlık analizi