Konutlarda Çocuk Odası Dekorasyonunun ve İç Mekan Tasarım Tercihlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma


Andaç Güzel T.

Social Mentality And Researcher Thinkers Journal, vol.8, no.59, pp.833-840, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çocuk odası dekorasyonun iç mekan tasarımında yeri ve önemi büyüktür. Ebeveynler, mekan kullanıcısı olan çocuklarının gelişim, ihtiyaç ve isteklerini doğru analiz edip, onların gelişimlerine uygun çocuk odası dekorasyonu oluşturmalı ve onların birey olma yolundaki sürecini desteklemelidir. Bu noktada doğru mobilya, mefruşat ve aksesuar seçimi ile duvar, tavan ve zemin dekorasyonun yeri ve önemli büyüktür. Bu çalışma Türkiye’nin Kayseri şehrinde yaşanan 5-12 yaş arası çocuklara sahip ebeveynlerin, çocukları için seçtikleri iç mekan tasarımını ve ideal çocuk odası dekorasyonuna karşı olan bakış açılarını, tercih ve tutumlarını analiz etmiştir. Çalışma yüz yüze anketler aracılığı ile yürütülmüştür. Elde edilen sonuçlar tanımlayıcı istatistik yöntemleri ile analiz edilerek, tablo ve grafikler aracılığıyla sunulmuştur. Sonuçlara göre Kayseri özelinde ebeveynler, yeni bir çocuk sahibi olmadıkça veya odadaki eşyalar eskimedikçe çocuk odası mobilyası satın almayan bireylerdir. Bu bireyler, satın alma kararı verirken internet ve sosyal medyayı kullanma ve tanınmış markaları tercih etme eğilimindedirler. Bu bireyler için bir ürünün kalitesi, kullanışlılık ile garanti ve servis koşulları, o ürünü tercih etmede en önemli unsurlardır. Aynı zamanda bu bireyler için doğru çocuk odası donatısı malzeme kalitesi, estetik görünüm, fiyat ve işlevsellik açısından kullanıcıyı memnun edebilen donatı olarak algılanmaktadır. Çalışmanın sonucuna göre ebeveynler açısından dekorasyonda, çocukların gelişimi için işlev ve kullanışlılık ön planda iken, donatılarda kalite ön plandadır. Göreceli bir olgu olan estetik özellikler konusunda ise ebeveynler, stil ve renk tercihlerini daha yalın olan modern stilden ve cinsiyetsiz renklerden yana kullanmaktadır ve çocuk ruhuna uygun olan canlı renklerden uzak bir duruş sergilemektedirler. Bu durum, genel çerçevede hızlı bir gelişim dönemi olan çocukluk dönemi için eşyaları maksimum 10 yıla kadar kullanma niyeti içerisinde olan %73.1’lik ebeveyn grubunun, aile bütçelerini göz önünde bulundurduğu, temkinli bir kullanıcı tavrı şeklinde yorumlanabilir