Genel Seçim Kampanyalarında Siyasal Halkla İlişkiler


Utkan O.

Nüve Kültür Merkezi Yayınları, Konya, 2022

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Nüve Kültür Merkezi Yayınları
  • City: Konya
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Tarih boyunca siyasal aktörler halk nezdinde olumlu bir izlenim oluşturmak ve halkın desteğini temin etmek için birçok yöntem ve strateji kullanmışlardır. Siyasal yaşamda meydana gelen gelişim ve değişimler, siyasal aktörlerin de söz konusu gelişmelere ayak uydurmasını ve bu yeni yöntem ve teknikleri uygulamalarını beraberinde getirmiştir. Siyasal iletişim ve siyasal halkla ilişkiler yaklaşımları bu anlamda önemli bir yer teşkil etmektedir. Siyasal aktörler açısından henüz yeni sayılabilecek olan “siyasal halkla ilişkiler” kavramı seçim kampanyaları kapsamında ele alınmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda AK Parti’nin 2002-2015 yılları arasında katıldığı genel seçim kampanyalarında ortaya koyduğu siyasal halkla ilişkiler yaklaşımları, yöntemleri ve stratejileri çalışmanın konusunu oluşturmuştur. Yürütülen çalışmada 3 Kasım 2002, 22 Temmuz 2007, 12 Haziran 2011, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 genel seçimleri siyasal halkla ilişkiler bakımından ele alınmıştır. Niteliksel bir karakter taşıyan çalışmada betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. AK Parti’nin kurulduğu günden sonra katıldığı genel seçimlerde yakaladığı başarıda siyasal halkla ilişkilerin rolü değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada, AK Parti’nin 2002-2015 yılları arasında katıldığı seçimlerde yürüttüğü seçim kampanyalarında siyasal halkla ilişkiler yaklaşımlarını ve stratejilerini uygulamaya çalıştığı görülmektedir. Elde edilen bulgulara göre,  AK Parti’nin kampanya dönemlerinde yaptığı siyasal halkla ilişkiler çalışmalarının seçim başarılarını olumlu yönde etkilediği anlaşılmaktadır.