HOW IT IS PROGRESSING ORGANIZATIONAL BEHAVIOR STUDIES IN TURKEY AND IN THE WORLD? COMPARISON OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR CONGRESS AND ACADEMY OF MANAGEMENT PROCEEDINGS2


Creative Commons License

Bellek M., Aykan E., Koparan E.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.2, pp.569-587, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The main purpose of the study variables of studies under the Organizational

Behavior Congress (OBC) conducted regularly since 2013 in Turkey, is to determine

whether the global trend of moving in parallel to the subject and content. In this context,

the data were collected from the papers published by the OBC between 2013 and 2017 and

the studies published in the Proceedings of the Academy of Management (AOM). As a

result of the study, the similarities have been revealed in both literature in terms of content

analysis, but it was observed that ethical and conflicts in the AOM studies have outweighed

those of the OBC. In intensity analysis, the OBC consensus statement is more robust than

the AOM consensus statement and finally the similarities in network maps have been

observed.

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de 2013 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştirilen Örgütsel Davranış Kongresi (ÖDK) kapsamındaki çalışmaların değişkenleri, konuları ve içeriklerinin dünyadaki eğilimlere paralel olarak ilerleyip ilerlemediğini tespit etmektir. Bu bağlamda, veriler 2013-2017 yılları arasında ÖDK tarafından yayınlanan bildiri kitaplarından ve Academy of Management (AOM) Proceedings kısmında yayınlanan çalışmalardan derlenmiştir. Elde edilen veriler ışığında içerik analizleri, yoğunluk analizleri ve kavramlar arası ilişkileri ortaya koyabilmek adına da ağ analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, içerik analizi boyutunda her iki literatürde de benzerlikler olduğu ortaya konmuş ancak AOM’ deki çalışmalarda etik ve çatışma gibi konuların ÖDK’ ya oranla daha fazla çalışıldığı gözlemlenmiştir. Yoğunluk analizi boyutunda ise ÖDK bildiri kümesinin, AOM bildiri kümesinden daha güçlü olduğu sonucuna ulaşılmış ve son olarak ağ haritalarında ise yine benzerlikler göze çarpmıştır.