Environmental Policies in Turkey from the Perspective of Local Governments


Creative Commons License

Bozkurt Y., Kaman D.

Ekin Yayınevi, Bursa, 2018

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Ekin Yayınevi
  • City: Bursa
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

The environment is the social, cultural and physical environment in which people live and adapt throughout their lives. This environment is an atmosphere in which people interact in many ways. The characteristics of the environment and the conditions it is in affect people, as well as all living things, in many ways.


The rapid development of technology and industry has led to an increase in environmental problems in recent years. This unplanned industrialization and unhealthy urbanization, the unconscious use of chemical substances in agriculture to increase productivity, and the lack of adequate environmental precautions and the failure to establish the necessary treatment facilities have created dangerous situations in environmental pollution. In a study on environmental pollution, it is seen that environmental pollution in the world has increased by 50%. Rapid population growth is seen as the most important factor in increasing environmental problems.

Çevre, insanların yaşamları boyunca hayatlarını devam ettirdikleri ve uyum sağladıkları sosyal, kültürel ve fiziki ortamdır.  Bu ortam insanların birçok yönden etkileşim halinde oldukları bir atmosferdir. Çevrenin özellikleri ve içinde bulunduğu şartlar tüm canlıları olduğu gibi insanları da pek çok açıdan etkisi altına almaktadır.

Teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, son yıllarda çevre sorunlarının da artmasına sebep olmuştur. Bu plansız endüstrileşme ve sağlıksız kentleşme, verimi artırmak için kimyevi maddelerin tarımda bilinçsizce kullanılmasıyla birlikte, yeterince çevresel önlemlerin alınmaması ve gerekli arıtma tesislerin kurulmaması, çevre kirliliğinde tehlikeli durumlar ortaya çıkarmıştır. Çevre kirliliği ile ilgili yapılan bir araştırmada dünyadaki çevresel kirliliğinin %50 arttığı görülmektedir. Hızlı nüfus artışı, çevre sorunlarının artmasındaki en önemli faktör olarak görülmektedir.