Open Loop Control of Photovoltaic Panel Fed Boost Converter


Gani A., Şekkeli M.

V. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi, Bishkek, Kyrgyzstan, 15 - 17 September 2023, pp.1-9

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bishkek
  • Country: Kyrgyzstan
  • Page Numbers: pp.1-9
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Photovoltaic panels and boost converters are frequently used in sustainable energy. In this study, a photovoltaic panel was used for the input voltage of the boost converter. Open loop control was carried out by analyzing the circuit structure of the boost converter. Open loop control was carried out to test the design accuracy of the photovoltaic panel fed boost converter. Simulation studies were carried out in the Matlab/Simulink environment. The results obtained from the simulation study proved the accuracy of the design made with open loop control.

Fotovoltaik paneller ve yükselten çeviriciler sürdürülebilir enerjide sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada yükselten çeviricinin giriş gerilimi için fotovoltaik panel kullanılmıştır. Yükselten çeviricinin devre yapısı analiz edilerek açık çevrim denetim gerçekleştirilmiştir. Açık çevrim denetim fotovoltaik panel beslemeli yükselten çeviricinin tasarım doğruluğunu test etmek için yapılmıştır. Benzetim çalışmaları Matlab/Simulink ortamında gerçekleştirilmiştir. Benzetim çalışmasından elde edilen sonuçlar açık çevrim denetim ile yapılan tasarımın doğruluğunu kanıtlamıştır.