Örgütsel Yaşamda Kişilik ve Performans İlişkisinde Pozitif Duygusallığın Aracı Rolü


Harmancı Y.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.1, pp.321-341, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: İşletme Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.321-341
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

The purpose of this study is to determine the mediating effect of positive affectivity in relationship between big five personality characteristics (extraversion, conscientiousness, agreeableness, opennessto experience, emotional stability) and behavior (task performance, contextual performance). Questionnaire was used as data collection technique in survey. The questionnaire was responded by 457 participants of the Industrial Zone in Kayseri with convenience sampling method. People evaluated self-report about own personality, affect and performance. The data was examined with Pearson correlation, regression and mediated regression analysis. Mediated regression was used to test the hypotheses related to the constructs. According to the results of regression analysis that is displayed mediating effect of positive affectivity inrelation between personality and behavior, there is mediating effect of positive affectivity in relationship between conscientiousness and task performance, contextual performance. Also, there is mediating effect of positive affectivity in relationship between openness to experience and task and contextual performance. Keywords: Personality, Positive Affectivity, Performance,

Bu çalışmanın amacı, beş faktör kişilik özellikleri (dışadönüklük, uzlaşmacılık, sorumluluk, duygusal denge, deneyime açıklık) ile görev ve bağlamsal performans ilişkisinde pozitif duygusallığın aracı rolünü belirlemektir. Bu amaçla hazırlanan çalışmada veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır. Kolayda örnekleme yöntemi ile Kayseri Organize Sanayiinde faaliyette bulunan işletmelerde çalışan 457 kişiden veri toplanmıştır. Çalışanlardan kişilik, duygu ve performanslarına yönelik kendilerini değerlendirmeleri istenmiştir. Veriler korelasyon, regresyon ve aracı değişkenli regresyon analizleri yardımıyla incelenmiştir. Kişilik ile performans ilişkisinde pozitif duygusallığın aracılık etkisine yönelik yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre, pozitif duygusallık; sorumluluk ile görev performansı ve bağlamsal performans; deneyime açıklık ile görev performansı ve bağlamsal performans ilişkisinde aracı bir rol üstlenmektedir. Anahtar Kelimeler: Kişilik, Pozitif Duygusallık, Performans