TEKNİK TAPOR- 0 Ada 970 Parsel -Türkoğlu/KAHRAMAN MARAİ


Çelik A. İ.

Kahramanmaraş Belediyesi, pp.2, Kahramanmaraş, 2023

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2023
  • City: Kahramanmaraş
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Yapıda yapılan gözlemsel inceleme sonucunda;

c) Yapının deprem güvenliği açısından tehlike arz eden sistem bazında onarım ve/veya güçlendirme

gerektirecek düzeyde yapısal hasarı bulunmaktadır. Yürürlükteki ilgili mevzuat ile varsa yapının

niteliğine göre kendi özel veya uluslararası eşdeğer mevzuatında yer alan hükümlere göre yapılacak

performans analizi sonucuna ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda karar verilecektir.

Görüş ve kanaatine varılmıştır.