Calculation And Accounting Of Costs In Broiler Production Facility Within The Framework Of Standard Of Agricultural Activities (TAS-41)


Creative Commons License

Arslan S.

6. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Niğde, Turkey, 23 - 25 October 2019, pp.170-183

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Niğde
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.170-183
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

The agriculture sector is an indispensable sector that produces many kinds of nutrients, processes those substances and meets the needs of societies for agricultural products, and has strategic importance in the nutrition and development of countries. The productivity and efficiency in the agricultural sector, which is of such importance, is directly associated with the enterprises in the sector as well as the agricultural activities of those enterprises.

Within this framework, it is crucial to accurately plan, manage, control and estimate the activities performed by the enterprises in the agricultural production process and the costs incurred regarding those activities. In this study, cost estimations are made by using the data of a broiler production facility which operates in the poultry group as the sub-branch of the agriculture sector. In addition, accounting records related to these calculations have been kept in accordance with the Agricultural Activities Standard (TAS-41). As a result of this study, some account names which have not been included in the Uniform Chart of Account are also proposed, explanations related to the draft chart of accounts issued by Public Oversight Authority are compared with some of the points stated in TAS-41 and various suggestions are made to help produce more accurate and meaningful financial information.

Tarım sektörü; birçok türde besin maddeleri üreten, bu maddeleri işleyerek toplumların tarımsal ürünlere olan ihtiyacını karşılayan, ülkelerin beslenmelerinde ve kalkınmalarında stratejik öneme sahip olan vazgeçilemez bir sektördür. Bu derece öneme sahip olan tarım sektöründeki verimlilik ve etkinlik ise sektörün içerisinde bulunduğu işletmeler ile bu işletmelerin tarımsal faaliyetlerindeki başarıyla doğrudan ilişkilidir. Bu çerçevede işletmelerin tarımsal üretim sürecinde gerçekleştirdiği faaliyetlerin ve bu faaliyetlere ilişkin katlanılan maliyetlerin doğru bir şekilde planlanması, yönetilmesi, kontrol edilmesi ve hesaplanması gerekmektedir. Bu çalışmada, tarım sektörünün alt kolları arasındaki kanatlı hayvan grubunda yer alan ve faaliyet konusu etlik piliç üretimi olan bir işletmenin verileri kullanılarak maliyet hesaplamaları yapılmıştır. Ayrıca bu hesaplamalara ilişkin muhasebe kayıtları, Tarımsal Faaliyetler Standardı (TMS-41) dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sonucunda Tekdüzen Hesap Planında yer almayan bazı hesap isimleri de önerilmiş, Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yayınlanan taslak hesap planına ilişkin açıklamalara yer verilmiş bu açıklamalar ile TMS-41’de belirtilen bazı hususlar karşılaştırılmış ve çeşitli önerilerde bulunularak daha doğru ve anlamlı finansal bilgilerin üretilmesine yardımcı olmak amaçlanmıştır