Edebiyat-Sinema İlişkisi Bağlamında Köfte Yağmuru Filminin Yeniden Yazmak ve Metinlerarasılık Yöntemine Göre Çözümlenmesi


Creative Commons License

Köker S.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.42, pp.275-288, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 42
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Political Science Complete, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts
  • Page Numbers: pp.275-288
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Metinlerarasılık, 1960’lı yıllarda Julia Kristeva tarafından kuramlaştırılmıştır. Bundan önce edebiyat kuramcıları metinlerarasılığın kesin ve tam bir tanımını yapamamıştır. Ancak bütün metinlerin, öncekilerini yeniden ürettiği noktasında hemfikir olmuşlardır. Bu çalışmada öncelikle metinlerarasılığın ne olduğu ele alınmış, ardından Judi Barrett tarafından yazılan, Ron Barrett tarafından resimlendirilen ve sonrasında sinemaya uyarlanan “Köfte Yağmuru” animasyon film, metinlerarasılık bağlamında irdelenmiştir. Buna göre Kitab-ı Mukaddes’teki bazı ayetlerle filmdeki olay, durum ve kahramanlar arasında var olan ortak noktaların dönüştürülerek yeniden ele alındığı tespit edilmiştir. Çalışma boyunca Köfte Yağmuru filminde metinlerarası ilişkiler ve postmodernizmde dikkat çeken yeniden yazmak yoluyla yeni bir eserin nasıl vücuda getirildiği gösterilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Metinlerarasılık, Köfte Yağmuru, Kitab-ı Mukaddes, Kur’an-ı Kerim, Hz. Musa, İsrailoğulları.