TEKNO YÖNETİM YAPISI VE ALTYAPISINI OLUŞTURAN GİZİLGÜÇLER


Creative Commons License

Davutoğlu N. A.

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, vol.8, no.68, pp.841-853, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Sanayi 4.0’ın gizilgücü Tekno Yönetim kavramı teknolojilerin ve değer zinciri organizasyonların kolektif bir bütünüdür. Ve bu kavram, genel olarak Nesnelerin İnterneti, Hizmetlerin İnterneti, Siber-Fiziksel Sistemler olmak üzere üç yapıdan oluşmaktadır. Yani Sanayi 4.0’ın gizilgücü olan bu kavram ile modüler yapılı akıllı fabrikaları, fiziksel işlemleri, siber-fiziksel sistemlerle izleme, fiziksel dünyanın sanal bir kopyasını oluşturma ve merkezi olmayan kararların verilmesi oluşturur. Tekno Yönetim yapısını oluşturan bu kavramların etkin bir şekilde çalışmasını sağlayan aynı zamanda Sanayi 4.0'ın teknolojik faktörleri olarak bilinen bulut bilişim sistemi, büyük veri, sistem entegrasyonu, simülasyon, otonom robotlar, akıllı fabrikalar, üç boyutlu (3'D) yazıcılar, artırılmış gerçekler gibi kavramların her biri aynı zamanda Tekno Yönetimin altyapı kavramını oluşturacaktır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan literatür taraması yapılarak Tekno Yönetim kavramı hakkında bilgi verilerek kavram hakkında genel bir bakış sağlanmaya çalışılarak olası çalışmalar incelenmiş ve mevcut durum hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca bu konuda literatürde böyle bir bilimsel çalışmanın olmaması, bu çalışmaya özgünlük katmaktadır.