TÜRKİYE’DE TURİZM SEKTÖRÜNDE 2013-2023 YILLARI ARASINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR: BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ


Karakoç H.

I. Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Kongresi, Kayseri, Turkey, 13 - 15 October 2023

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde hem iş çevresi hem de akademik çevre tarafından rekabet üstünlüğü sağlayan yegâne kaynağın “insan” olduğunun kabul edilmesiyle birlikte, bu kaynağın yönetilmesi ile ilgili çalışmalar çokça ilgi görmeye başlamıştır. İlgili alan yazında insan kaynağının yönetilmesi hususunun daha çok üretim işletmelerinde çalışanlar üzerinde incelendiği görülmektedir. Her ne kadar sağlık işletmeleri ve turizm işletmeleri gibi emek yoğun sektörlerde de bu konuyla ilgili çalışmaların var olduğu bilinse de, üretim işletmelerinin incelendiği çalışmalar kadar yoğun olmadığı da bir gerçektir. Bu araştırmada özellikle son 10 yılı kapsayacak şekilde, ülkemizde turizm işletmelerinde insan kaynaklar yönetimi ile ilgili yapılan çalışmalar tespit edilmeye çalışılmıştır. YÖK Ulusal Tez Merkezi ve Kayseri Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından taranan sosyal bilimler veri tabanlarında yer alan turizm sektörü bazında insan kaynakları yönetimi ile ilgili yapılmış olan çalışmalar incelenmiştir.

Konu ile ilgili yapılmış olan çalışmaların bir özeti şeklinde değerlendirilebilecek bu araştırmada, gerek baz alınan yıllar gerekse sadece ülkemiz sınırları içerisinde yapılan çalışmaların değerlendirildiği göz önüne alındığında ulaşılabilecek çalışma sayısının fazla olmayacağı aşikârdır. Çalışmada lisansüstü tez çalışmaları ve çeşitli veri tabanlarında taranmış dergilerde yayınlanan makaleler taranmıştır. Buna göre çalışma neticesinde YÖK Ulusal Tez Merkezi aracılığıyla “konaklama işletmelerinde insan kaynakları yönetimi” anahtar kelimesiyle tarama sonucunda herhangi bir lisansüstü tezine rastlanmazken , “otel işletmelerinde insan kaynakları yönetimi” anahtar kelimesiyle tarama sonucunda 2 yüksek lisans tezine, “turizm sektöründe insan kaynakları yönetimi” ve “turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi” anahtar kelimesiyle tarama yapıldığında ise herhangi bir çalışmaya rastlanılmamaktadır. Burada bu anahtar kelimelerle yapılan aramalar sonucunda hiçbir doktora tezine rastlanılmaması dikkat çekmektedir. Öte yandan Kayseri Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından taranan sosyal bilimler veri tabanlarında yer alan araştırmalara bakıldığında aynı anahtar kelimeler yardımıyla toplamda 55 adet araştırmaya ulaşılmıştır.

Kullanılan anahtar kelimeler ışığında ulaşılan 57 çalışma yöntemlerine göre değerlendirildiğinde sıklıkla kullanılan metotlar arsında anket yönteminin kullanıldığı görülmektedir. 25 çalışmada anket yöntemi, 16 çalışmada derinlemesine mülakat/ görüşme yöntemi kullanılırken diğer 16 çalışmada içerik analizi/doküman incelemesi yöntemi kullanıldığı görülmektedir. Çalışmanın genel sonucu olarak, ülkemizde son 10 yılda turizm alanında insan kaynakları yönetimi ve işlevlerini konu alan çalışmaların niceliksel olarak azlığı dikkat çekmekte iken özellikle bu alanda yapılan lisansüstü tezlerin oldukça kısıtlı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.