VIRTUAL LEADERSHIP: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS BETWEEN 2020-2021


Karakoç H., Demirtaş Ö.

in: İKTİSATTA VE İŞLETMEDE SEÇME KONULAR-II, PROF. DR. SALİH ÖZTÜRK, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.369-408, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: İksad Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.369-408
  • Editors: PROF. DR. SALİH ÖZTÜRK, Editor
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

With the harmonization of "virtual", which is one of the concepts that we have heard frequently in every field in recent years, to the field of management, the concept has started to attract the attention of both the academic community and administrators and leaders. Studies on virtual work, virtual organizations and virtual leaders as pathfinders ,which are fairly thought to destroy the taboos of traditional management and administration,  have also begun to increase in quantity, albeit slowly. In this study, first of all, the concept of virtual leadership is briefly explained and the differences between some leadership types that are used in close meanings or interchangeably at some points are mentioned. Afterwards, studies on virtual leadership in social science databases scanned by YÖK National Thesis Center and Kayseri University Library and Documentation Department were examined. The findings obtained as a result of the research were interpreted in the last part of the study.

Son yıllarda adını her alanda sıkça duyduğumuz kavramlardan biri olan “sanal”lığın yönetim alanına uyumlaştırılmasıyla birlikte kavram, hem akademik camianın hem de yönetici ve liderlerin dikkatini çekmeye başlamıştır. Adeta geleneksel yönetimin ve yöneticiliğin tabularını yıktığı düşünülen sanal çalışma, sanal örgütler ve yol göstericileri olan sanal liderler hakkında yapılan çalışmalar da nicelik olarak yavaş da olsa artmaya başlamıştır. Bu çalışmada öncelikle sanal liderlik kavramı kısaca açıklanarak bazı noktalarda yakın anlamlarda veya birbirleri yerine kullanılan bazı liderlik türleri ile arasındaki farklara değinilmiştir. Sonrasında, YÖK Ulusal Tez Merkezi ve Kayseri Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından taranan sosyal bilimler veri tabanlarında yer alan sanal liderlik ile ilgili yapılmış olan çalışmalar incelenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda elde edilen bulgular ise çalışmanın son kısmında yorumlanmıştır.