Evaluation of Consolidation Results of Arabic Gum Added Natural Clay Soil


Creative Commons License

TUNÇ U., BAĞRIAÇIK B., Aslan h., ALTAY G., Şenol A.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi dergisi, vol.37, no.3, pp.731-740, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The availability of alternative materials that do not harm the nature, instead of the additives that are widely used to improve soils, has been the subject of research. In this study, the usability of the biopolymer (Arabic Gam-AG), which is an alternative to the commonly used additives of natural clay soil, in soil improvement was investigated. Time dependent settlement behavior of natural clay soil with and without AG biopolymer was investigated. In this context, the consolidation test was carried out for 1, 7, 14 and 21 days curing periods by making wet mixture of 1%, 2%, and 3% by weight of the natural clay soil sample. As a result of the consolidation test, the consolidation test data of the natural clay soil and the samples prepared by adding AG biopolymer to the natural clay soil were compared. With this study, it was concluded that AG biopolymer positively affects the settlement behavior of natural clay soil. In addition, since AG is a natural material, it has been determined that the engineering properties of such soils can be improved without causing any damage to the environment.
Zeminleri iyileştirmek için yaygın olarak kullanılan katkıların yerine, doğaya zarar vermeyen alternatif malzemelerin kullanılabilirliği araştırma konusu olmuştur. Bu çalışmada yaygın olarak kullanılan bu katkılara bir alternatif olan Arabik Gam (AG) biyopolimerinin doğal kil zeminlerin iyileştirilmesinde kullanılabilirliği araştırılmıştır. Doğal kil zemin ve AG biyopolimerinin ilave edildiği doğal kil zeminin zamana bağlı oturma davranışı incelenmiştir. Bu bağlamda, doğal kil zemin numunesine ağırlıkça %1, %2, ve %3 olarak ıslak karışım yapılarak 1, 7, 14 ve 21 günlük kür süreleri için konsolidasyon deneyi gerçekleştirilmiştir. Konsolidasyon deneyi sonucunda, doğal kil zeminin ve doğal kil zemine AG biyopolimeri ilave edilerek hazırlanan numunelerin konsolidasyon deney verileri karşılaştırılmıştır. Bu çalışma ile AG biyopolimerinin doğal kil zeminin oturma davranışını olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. Ayrıca AG’nin doğal bir malzeme olmasından dolayı bu tür zeminlerin mühendislik özelliklerinin çevreye zarar vermeden iyileştirilebileceği de belirlenmiştir.