Semitik Dinî Metinlerde (Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an-ı Kerim) Suç ve Ceza Fenomenolojisi


Creative Commons License

Tural M.

İLAHİYAT KİTAP, Ankara, 2022

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: İLAHİYAT KİTAP
  • City: Ankara
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Dinler Tarihi, herhangi bir dinî anlatının doğruluğunu veya herhangi bir dinin tanrısının gerçekten var olup olmadığı konusunu araştırmaz. Her din, o dine inanan insan için kutsaldır. Herhangi bir dine inananların ibadetleri ve bu ibadetlere yükledikleri anlam, başka dinlere inananlara sıra dışı, anlamsız ve hatta gülünç görünebilir. Bir Musevi’nin Ağlama Duvarı’na yönelerek ağlaması, bir Hristiyan’ın haç taşıması veya bir Müslüman’ın Kabe’ye yönelerek namaz kılması ritüellerinin her biri, diğer dinlere inanan insanlar için sıra dışı ve anlamsız görünebilir ancak bu ritüeller o dinlere inanan insanlar için kutsal ve değerlidir.

Elinizdeki kitapta, Semitik dinî metinlerde var olan suç ve ceza olguları tasvir edilerek tasnif edilmiştir. Tipolojik ve morfolojik açıdan incelenerek benzerlikler ve farklılıklara değinilmiştir. Kutsal kitaplarda ismi geçen suç ve ceza tanımlamalarının doğruluğu, uygulanabilirliği konusu veya bu metinlerdeki ifadelerin gerçekliği gibi konular araştırma kapsamı dışında tutulmuştur.