Amellerin zahirî ve batınî yönlerini etkileyen iki kavram: Niyet ve ihlâs


Çakmak İgalçı E. E.

Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.2, pp.114-122, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.114-122
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Niyet ve ihlâs kavramları kişinin hayatına yön veren, dinî ritüellerine mana katan, duygu ve düşünce yapısını şekillendiren önemli olgulardandır. Bu çalışmamızda dini yaşantı ve uygulamalarda önemli bir yere sahip olan bu kavramlar Tasavvuf ilmi çerçevesinde ele alınacaktır. Niyet ve ihlâs kavramlarını tek tek ele alıp değerlendirildikten sonra bu iki kavramın birbiriyle olan ilişkilenme derecesinin etkinliği incelenecektir. Bireylerin niyetleri doğrultusunda oluşan davranış ve duygular onların ibadet boyutlarındaki hal ve durumlarını etkileyip, ihlâsa ulaşma konusunda zemin hazırlamaktadır. Bu açıdan değerlendirdiğimiz bu tasavvufî kavramların ilk önce sözlük ve terim manaları ele alınacak, Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerdeki önemi vurgulanacaktır. Sonrasında tasavvuf ilminin öncülerinin eserleri incelenerek niyet ve ihlâs kavramları arasındaki bağlantı ve hayata iz düşümü zahirî ve batinî yönlerden birlikte değerlendirilecektir.