HEMŞİRELİK ÖĞRENCİĠLERİNİN MESLEKİ DEĞERLERİ ALGILAMA DÜZEYİ İLE PROFESYONEL DAVRANIŞ UYGULAMA, PROBLEM ÇÖZME VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ


ÇALIŞKAN Z., EVGİN D.

YOBU Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.35-45, 2024 (Peer-Reviewed Journal)