DSP based implementation of artificial neural networks in vector control of induction motor drive


Kılıç E., Özçalık H. R., Keçecioğlu Ö. F., Gani A.

4th International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2019), Antalya, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.467-470

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.467-470
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

This study presents the application of adaptive control based on artificial neural networks in the control of induction motor drives. High dynamic performance in control of these motors can be achieved by vector control technique. Digital signal processors are powerful microcontrollers capable of performing complex calculations required by the vector control method. In this study, DSP based vector controlled drive system of an industrial type three-phase squirrel-cage induction motor is implemented. In order to improve the speed control performance of driver, a speed control algorithm has been developed by using the radial basis function artificial neural network based model reference adaptive control method. The Experimental results obtained by measurements are presented and it is observed that proposed control structure is considerably successful.

Bu çalışma asenkron motor sürücülerinin kontrolünde yapay sinir ağları (YSA) temelli adaptif kontrol uygulamasını sunmaktadır. Bu motorların kontrolünde yüksek dinamik performans, vektör kontrol tekniği sayesinde elde edilebilmektedir. Sayısal işaret işlemciler (DSP), vektör kontrol yöntemin gerektirdiği karmaşık hesaplamaları yapabilen güçlü mikrodenetleyicilerdir. Bu çalışmada, sanayi tipi üç fazlı sincap kafesli bir asenkron motorun DSP temelli vektör kontrollü sürücü sistemi gerçekleştirilmiştir. Sürücünün hız kontrol performansını arttırmak amacıyla radyal taban fonksiyonlu yapay sinir ağı (RTYSA) temelli model referans adaptif kontrol (MRAK) metodu kullanılarak bir hız denetim algoritması geliştirilmiştir. Deneysel sonuçlardan elde edilen ölçümler sunulmuş ve önerilen kontrol yapısının oldukça başarılı olduğu açıkça gösterilmiştir.