Alabalık Üretim İşletmesinde Maliyetlerin Türk Vergi Mevzuatı İle Tarımsal Faaliyetler Standardı Çerçevesinde Hesaplanması


Creative Commons License

Arslan S.

Vergi Dünyası Dergisi, vol.39, no.400, pp.6-23, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 39 Issue: 400
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Vergi Dünyası Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.6-23
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

In order to increase the productivity of the agricultural products obtained by the activities carried out by the fishery production enterprises, the real-time useful information obtained from the accounting information systems is of great importance. The fact that fishery production enterprises generally consist of small and medium-sized enterprises and some of those enterprises are operated as family businesses, which negatively affect the importance given to cost accounting and cost management information systems. This situation limits the prevalence and effective use of agricultural accounting. In this study, the costs incurred in the production process of a trout production enterprise are calculated by taking the data obtained from the accounting information systems into consideration within The framework of the Turkish Tax Legislation and Agricultural Operations Standard and then the obtained results are compared.

Balık üretim işletmeleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetler sonucu elde edilen tarımsal ürünlerin verimliliğinin arttırılabilmesinde, muhasebe bilgi sistemlerinden elde edilecek gerçek, zamanında ve yararlı bilgilerin önemi büyüktür. Balık üretim işletmelerinin genellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerden oluşması ve bu işletmelerin de bir bölümünün aile işletmesi şeklinde faaliyet göstermesi, maliyet muhasebesi ve maliyet yönetimi bilgi sistemlerine verilecek önemi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum tarım muhasebesinin yaygınlaşmasını ve etkin bir şekilde kullanılmasını da sınırlandırmaktadır. Bu çalışmada, alabalık üretimi yapan bir işletmenin üretim sürecinde ortaya çıkan maliyetleri, muhasebe bilgi sistemlerinden elde edilen veriler çerçevesinde, öncelikle Türk Vergi Mevzuatı daha sonra Tarımsal Faaliyetler Standardı çerçevesinde ele alınarak hesaplanmış ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.