Derin evrişimli sinir ağı modellerinin açık kaynak kodlu yazılım platformlarında tasarımının değerlendirilmesi


Creative Commons License

Noğay H. S., Akıncı T. Ç., Şeker Ş. S.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.1, pp.94-98, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Derin evrişimli sinir ağları, iki boyutlu verilerin kullanıldığı, en popüler ve en yaygın derin öğrenme yöntemlerinden birisidir. Özellikle lisans ve lisansüstü öğrencilerin derin öğrenme yöntemlerini özgürce uygulayabilecekleri ve geliştirebilecekleri yeni derin öğrenme modelleri tasarlayabilecekleri, bu konudaki deneyimlerini arttırabilecekleri ortamlara maliyetsiz ve kolayca ulaşabilmeleri, bu gençlerin insanlığa ve bilime hizmet edebilecek bilgi, beceri ve deneyime sahip olmaları açısından çok önemlidir. Açık kaynak kodlu yazılım platformları eğer üniversitelerde ders olarak okutulursa ve öğrencilerin öğrencilik dönemleri boyunca eğitilebilecekleri bir ortama kavuşmaları açısından son derece büyük avantaja sahiptir. Ne var ki günümüzde üniversiteler MATLAB gibi ticari yazılımların lisansını aldıklarında araştırmacıların ulaşabildiği ancak öğrencilerin ulaşamadığı derin öğrenme uygulama ortamları ortaya çıkmaktadır. MATLAB derin öğrenme uygulamalarının gerçekleştirilmesi açısından maliyetli olması dışında önemli bir dezavantajı olmayan bir kapalı kaynak kodlu ticari bir yazılımdır. Bu çalışmada derin evrişimsel sinir ağı modellerinin açık kaynak kodlu yazılım platformlarında tasarımı kaynak araştırması yapılarak ele alınmış ve MATLAB ile kıyaslanmıştır. Açık kaynak kodlu yazılım platformları ile DESA uygulamalarının kolay ulaşılabilir olmasını sağlamak ve gençler arasında popülaritesinin arttırılabilmesi için üniversitelerin müfredat programlarına ders olarak konulması gerekliliği sonucuna varılmıştır.