TEKNO YÖNETĠM ALT YAPISININ GĠZĠLGÜCÜ OLAN BULUT BĠLĠġĠM YÖNETĠM SĠSTEMĠNĠN BEYNĠ OLAN BĠG DATA’YA (BÜYÜK VERĠ) DETERMĠNĠST BĠR YAKLAġIM


Creative Commons License

Davutoğlu N. A.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), vol.9, no.87, pp.1884-1895, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Big Data yani Türkçe karşılığı ile Büyük Veri, günlük hayatımızdaki tüm teknolojik cihazlarda kullanılan verilerin tek bir kaynakta toplanıp depolanmasıdır. Burada biriken veriler, günlük hayatta ihtiyaç duyulan dijital bilginin kullanımına olanak sağlamaktadır. Kullandığımız akıllı cihazların birbiriyle iletişime geçmesi, nesneler arası internet ağının kurulması ve kullanılması ile sağlanmaktadır. Bu internet bağının kurulumundaki en önemli güç ise verilerin bir araya toplanmasını sağlayan büyük bir veri deposudur. Bilgilerin burada barındırılıp, ihtiyaç duyulan anda tüm cihazların erişimine kolaylıkla ulaştırılması ile akıllı bir teknolojik dünya kurulmuştur. Bu kavramın varlığı ile gerçek dünya arasındaki iletişim daha kolay ve anlaşılır bir hal almaktadır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan literatür taraması yapılarak Big Data ( Büyük Veri ) kavramına genel bir bakış ile önceki çalışmalarla tespit edilen uygulama alanları incelenmiş ve mevcut durum ve uygulama alanları hakkında bilgi verilmiştir.