Türk Bankacılık Sektöründe Piyasa Yapısı ve Performans İlişkilerinin Etkinlik İçin Doğrudan Bir Ölçüt Kullanılarak Test Edilmesi


ÇELİK T., Günalp B.

Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, vol.6, pp.31-57, 2004 (Peer-Reviewed Journal)