PARABOLİK YANSITICILI VAKUM TÜPLÜ GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ TASARIMI VE DENEYSEL İNCELENMESİ


Tekin Y., Şafak İ., Sefa Ö.

21. Ulusal Isı Bilimi Ve Tekniği Kongresi, Çorum, Turkey, 13 - 16 September 2017, vol.1, pp.822-828

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Çorum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.822-828
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

irçok ülke enerjiye olan ihtiyaçlarını karşılamak için petrol, kömür, doğal gaz gibi fosil kaynaklardan faydalanırlar. Günümüzde enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve enerji krizlerinin oluşmasını önlemek için birçok ülke yenilenebilir enerji kaynakları araştırmalarına önem vermiştir. Çevreyi kirletmemesi ve kolay olarak elde edilmesinden dolayı da güneş enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelmektedir. Enerji üretilmesi için güneş enerjisinin kullanımında geliştirilen sistemlerin başında “Parabolik Yansıtıcılı Vakum Tüplü Güneş Kolektörleri”  gelmektedir. Sistem parabolik yansıtıcı merkezine eksensel şekilde yerleştirilen vakum tüplü boruya yansıtılan güneş enerjisinin yoğunlaştırılmasıyla çalışmaktadır. Yapılan çalışmada parabolik yansıtıcılı vakum tüplü güneş kollektörü tasarlanmış, iki adet kollektör imal edilmiş ve Erciyes Üniversitesi Güneş evine kurulan güneş takip mekanizmalı kollektörlerin seri ve paralel bağlanması durumunda verimleri deneysel olarak incelenmiştir. Kollektörlerin seri bağlanması durumunda verim %72, paralel bağlanması durumunda ise %60 olduğu tespit edilmiştir.