Yönetişim


Bozkurt Y., Kaman D.

in: Kamu Yönetimine Yöne Veren Yaklaşımlar, Prof. Dr. Feyzullah ÜNAL,Dr. Veysel EROL, Editor, Dora, Bursa, pp.129-149, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Dora
  • City: Bursa
  • Page Numbers: pp.129-149
  • Editors: Prof. Dr. Feyzullah ÜNAL,Dr. Veysel EROL, Editor
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Klasik kamu yönetimi anlayışı, liyakat ve hesap verebilirlikten

uzak, etkin ve verimli olmayan hantallaşan katı bir bürokrasi yapısına

sahipti. Kamu yönetiminin merkeziyetçi ve katı hiyerarşik bir yapıya

olması 1970’lerden sonra kamu yönetiminde yeni reform arayışlarına

sürüklemiştir. Bu yeni reform hareketleri küreselleşmeyle birlikte klasik

kamu yönetiminde değişim ve dönüşüm yaşanmıştır. 1980’lerin başında

ise yeni reform hareketlerinin temelleri atılmaya başlanmıştır.

İngiltere’de Thatcher yönetimi, Amerika’da ise Reagan yönetimi

Yeni Sağ faaliyetlerinin etkisi altında kalmıştır. Nitekim kamu

yönetimindeki yeni reform hareketleri olarak yeni kamu yönetimi

anlayışı ilk olarak Anglo-Amerikan coğrafyasında ortaya çıkmıştır.

Ortaya çıkan bu yeni kamu yönetimi anlayışına göre, maliyeti en

aza indirmek amacıyla kamu sektörünün özel sektöre dönüştürülerek

sonuç odaklı bir yaklaşımı benimsemektedir. Dolaysıyla bu anlayış

vatandaşların müşteri olarak görülmesini savunmaktadır. Yeni kamu

yönetimi anlayışıyla beraber devletin rolü değişmiş ve o merkeziyetçi ve

hiyerarşik nitelikler taşıyan kamu yönetiminin yerine; daha hesap

verebilir daha esnek ve yenilikçi gibi niteliklere vurgu yapılmıştır. 1990’lı

yılların sonlarında ise klasik kamu yönetimi anlayışının değişmesiyle

birlikte yönetişim olgusu ortaya çıkmıştır. 

Bu çalışmada yönetişim konusu ele alınmaktadır. İlk olarak

yönetişim kavramı üzerinde durulmuştur. Yönetişimin tarihsel seyri

aktarıldıktan sonra türleri ve temel ilkelerinden söz edilmiştir. Son olarak

ise yönetişimin kamu yönetimindeki yeri ve önemi üzerinde durularak

sonuç kısmı ile çalışma tamamlanılmıştır.