TEKNO YÖNETİM YAPISININ GİZİLGÜCÜ OLAN NESNELERİN İNTERNETİNE DETERMİNİST BİR YAKLAŞIM


Creative Commons License

Davutoğlu N. A.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.117, pp.363-381, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Nesnelerin İnterneti, çevremizdeki fiziksel olayları kontrol ve takip ederek analiz etmemizi sağlayan cihaz, yazılım ve erişim hizmetlerini kapsayan bir iletişim ağıdır. Bu fiziksel olaylar; üretim süreçleri, enerji şebekeleri, hasta takip sistemleri, geri dönüşüm süreçleri, taşımacılık, akıllı binalar, alışveriş vs. gibi alanlardaki ölçülebilir büyüklükler veya kontrol sistemleri olabilir. Ayrıca bu ağda bulunan cihazlar ve algılayıcılar insan-insan, insan-makine, makine-makine iletişimi kurabilen organizmalardır. Bu organizmaya dâhil olan cihazların ürettiği büyük veriyi analiz etmek ve bu verilerin güvenliğini sağlamak üzerine birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan literatür taraması yapılarak Nesnelerin İnternetine genel bir bakış ile önceki çalışmalarla tespit edilen uygulama alanları incelenmiş ve mevcut durum hakkında bilgi verilmiştir