Reflections of the Meetings of Eden and Menemencioğlu in Cairo During the Second World War on the Turkish Press


Creative Commons License

Başarır M., Altuncuoğlu N.

Journal of Universal History Studies, vol.2, no.2, pp.198-222, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract

The subject of this study is, in scope of the Allied began to gain power at the fronts and they evaluated Turkey as a manpower resource in order to defeat Germany in a short time, and as a result of this the meetings which made by British Foreign Minister Eden and Turkey's Foreign Minister Menemencioglu at the Second World War period and took place in Cairo. In this context, the study will focus on the negotiations of the foreign ministers of the two Allied countries, which started in Cairo on 5-6 November 1943. As a result of this focusing, the study aims to detect the presentation of the evaluations and comments both in Turkey’s and foreign press to the public when negotiations begin. Within the scope of this aim, by using the document scanning method in the National Library Periodical Publications Department, the implementation of the process is explained in the light of the informations obtained from the national press of that era, especially the reviews of the editorials. In conclusion, it is understood that Ankara and Istanbul press apply the official communiqué which was published after the Cairo Interviews with different evaluations. The study includes an originality that is different from its peers in the literature, because it’s explaining the Cairo meetings from the press of the era.

Key Words:The Second World War, 1943 Cairo Meetings, Anthony Eden, Numan Menemencioğlu, Turkish Press.

Öz

Çalışmanın konusunu, İkinci Dünya Savaşı döneminde, cephelerde üstünlük elde etmeye başlayan Müttefiklerin, 1943 yılında, Almanya’yı kısa sürede yenilgiye uğratmak maksadıyla Türkiye’yi işgücü kaynağı şeklinde değerlendirmeleri neticesinde İngiltere’nin Dışişleri Bakanı Anthony Eden ile Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu arasında Kahire’de gerçekleştirdikleri görüşmeler oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, 5-6 Kasım 1943 tarihinde Kahire’de başlayan iki müttefik ülkenin dışişleri bakanları görüşmelerine odaklanılacaktır. Bu odaklanma neticesinde çalışma, görüşmelerin başladığı sırada Türkiye basınında ve dış basında yapılan yorum ve değerlendirmelerin kamuoyuna sunumunun tespitini amaçlamaktadır. Bu amaç kapsamında, Milli Kütüphane Süreli Yayınlar Şubesi’nde, belge tarama metoduyla dönemin ulusal basınında yer alan haberlerin ve özellikle de başyazarların değerlendirmeleri üzerinden elde edilen bilgilerle sürecin işleyişi aktarılmaktadır. Sonuçta anlaşılmaktadır ki, Kahire Görüşmeleri sonrasında yayınlanan resmi tebliği, Ankara ve İstanbul basını farklı değerlendirmelerle ele almaktadır. Çalışma, Kahire Görüşmeleri’ni, dönemin basını üzerinden anlatmasıyla alan yazında özgün bir çalışma konumunu barındırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İkinci Dünya Savaşı, 1943 Kahire Görüşmeleri, Anthony Eden, Numan Menemencioğlu, Türk Basını.