Farklı Branşlardan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Sırasında Kaynaştırma Uygulamalarına İlişkin Gözlemleri


Creative Commons License

İlik Ş. Ş. , Deniz S.

Kastamonu Eğitim Dergisi / Kastamonu Education Journal , vol.28, no.1, pp.338-351, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, Branş öğretmen adaylarının Türkiye’deki kaynaştırma uygulamalarına yönelik gözlemlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğretmen adaylarının doğal ortamdaki gözlemlerine dokuz soru ile yanıt aranmıştır. Çalışma 2015-2016 yılında Türkçe, Matematik ve İngilizce öğretmenliği bölümlerinde okuyan dördüncü sınıf 50 branş öğretmen adaylarının, öğretmenlik uygulamalarında kendi branş öğretmenlerini gözlemleri ile gerçekleştirilmiştir. Veriler ‘Branş Öğretmen Adayları Kaynaştırma Uygulamaları Gözlem Formu’ ile elde edilmiş ve veriler betimsel olarak analiz edilerek yüzde, frekans ve kesit alma ile sunulmuştur. Araştırma sonunda; öğretmen adaylarının çoğunluğunun kaynaştırma öğrencilerine yönelik olarak yaklaşımlarının olumlu olduğu, dersi planlama ve işleyişinde kaynaştırma öğrencilerini düşündükleri, ayrıca kaynaştırma öğrencilerinin sorumluluk bilincinin gelişmesine katkıda bulundukları belirlenmiştir.