Observations of Teacher Candidates from Different Branches Relating to Inclusive Education Practices During Their Teaching Practice


Creative Commons License

İLİK Ş. Ş., DENİZ S.

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.28, no.1, pp.338-351, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 28 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.24106/kefdergi.3611
  • Journal Name: Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.338-351
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

This study aims to examine branch teacher candidates’ observations relating to inclusive education practices in Turkey. In accordance with this purpose nine questions were asked to find answer to natural observation of teacher candidates. Branch teacher candidates studying in fourth grade of Turkish, Mathematics and ELT departments in 2015 – 2016 education year participated in this study and they observed their branch teachers in teaching practice courses. Data were collected through ‘Branch Teacher Candidates Inclusive Education Practices Observation Form’ and analyzed using descriptive analysis and presented through percentages, frequencies and sectioning. The study finds that the majority of the branch teachers have positive approach towards inclusive students, that they take the inclusive students into consideration while planning and teaching the course and contribute to improvement of the inclusive students’ sense of responsibility, and that they enable their participation in the class and attend to them in and out of the class
Bu çalışmada, Branş öğretmen adaylarının Türkiye’deki kaynaştırma uygulamalarına yönelik gözlemlerininincelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öğretmen adaylarının doğal ortamdaki gözlemlerine dokuz soruile yanıt aranmıştır. Çalışma 2015-2016 yılında Türkçe, Matematik ve İngilizce öğretmenliği bölümlerinde okuyandördüncü sınıf 50 branş öğretmen adaylarının, öğretmenlik uygulamalarında kendi branş öğretmenlerini gözlemleri ilegerçekleştirilmiştir. Veriler ‘Branş Öğretmen Adayları Kaynaştırma Uygulamaları Gözlem Formu’ ile elde edilmiş veveriler betimsel olarak analiz edilerek yüzde, frekans ve kesit alma ile sunulmuştur. Araştırma sonunda; öğretmenadaylarının çoğunluğunun kaynaştırma öğrencilerine yönelik olarak yaklaşımlarının olumlu olduğu, dersi planlama veişleyişinde kaynaştırma öğrencilerini düşündükleri, ayrıca kaynaştırma öğrencilerinin sorumluluk bilincinin gelişmesinekatkıda bulundukları belirlenmiştir.