Teknik Eleman Yetiştirmede Eğitim Şartlarının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Akkaş G., Gürbüz F.

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, pp.197-203, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract


Mesleki eğitimde öğrenci beklenti ve memnuniyeti her zaman merak edilen ve araştırılan konular olmuştur. Toplumlardaki sanayileşme süreci her zaman nitelikli teknik eleman ihtiyacını yanında getirmiştir. Meslek yüksekokulları (MYO) endüstri için nitelikli teknik eleman yetiştirme kaynağının başında gelmektedir. Bu çalışma MYO öğrencilerinin beklenti ve memnuniyetlerinin demografik yapıya göre değişimini araştırmıştır. Öğrencilerin beklentilerini ve memnuniyetini ölçmek için Google forms üzerinden çeşitli başlıklar altında anket yapılmıştır. Anket sonuçları istatistiksel olarak ve veri madenciliği teknikleri kullanılarak değerlendirilmiş ve öğrencilerin genel anlamda kaygılandığı durumlar ve memnuniyet duydukları konu başlıkları belirlenmiştir.