EXAMINATION OF THE LEVEL OF USE OF FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS TECHNIQUES BY CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS PROVINCE


Creative Commons License

Arslan S., Kayıkcıoğlu T.

Vergi Raporu, vol.2020, no.1, pp.101-115, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2020 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Vergi Raporu
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.101-115
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

The aim of this study is to determine whether the Certified Public Accountants (CPA) operating in the Karaman province perform financial analyses and the financial statement analysis techniques they use if they do perform financial analyses. In addition, for what purpose CPAs perform financial analyses, what analysis techniques they use and how often, and whether taxpayer demand financial analysis from CPAs were examined within the scope of the study. Accordingly, a questionnaire-based study was conducted on the CPAs operating in the Karaman province. The questionnaire data obtained as part of the study were evaluated in the SPSS 21.0 package program with frequency analysis, factor analysis, reliability analysis, correlation analysis, percentage and Chi-Square Test. According to the findings obtained, it was determined that the CPAs operating in the Karaman province performed financial analyses and typically performed quarterly analyses. It was determined that the CPAs mostly performed analyses with the aim of comparing the liquidity, profitability, productivityand financial structure of taxpayer businesses with past periods. It was determined that the analysis techniques they used frequently while performing financial analyses were comparative statement analyses and ratio analyses. Additionally, it was revealed that the CPAs also fulfilled the financial analysis demands of their taxpayer.

Bu çalışma, Karaman ilinde faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin (SMMM) finansal analiz yapıp yapmadıkları ile finansal analiz yapmaları durumunda kullandıkları finansal tablo analiz tekniklerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca SMMM’lerin hangi amaçla finansal analiz yaptıkları, hangi analiz tekniklerini ne sıklıkta kullandıkları ve mükelleflerin de SMMM’lerden finansal analiz talep edip etmedikleri araştırma kapsamında incelenmiştir. Bu doğrultuda, Karaman ilinde faaliyet gösteren SMMM’lere yönelik ankete dayalı bir araştırma yapılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen anket verileri SPSS 21.0 paket programında frekans analizi, faktör analizi, güvenirlik analizi, korelasyon analizi, yüzde ve Ki-Kare Testi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre Karaman ilinde faaliyet gösteren SMMM’lerin, finansal analiz gerçekleştirdikleri ve genellikle üçer aylık dönemler halinde analiz yaptıkları tespit edilmiştir. SMMM’lerin çoğunlukla mükellef işletmelerin likidite, karlılık, verimlilik ve finansal yapısıyla ilgili önceki dönemlerle karşılaştırma yapmak amacıyla analiz gerçekleştirdikleri belirlenmiştir. Finansal analiz gerçekleştirirken sık kullandıkları analiz tekniklerinin ise karşılaştırmalı finansal tablolar analizi ve oran analizi olduğu saptanmıştır. Ayrıca SMMM’lerin mükelleflerinin finansal analiz taleplerini de yerine getirdikleri ortaya çıkmıştır.