Son Adım Ev Dışı Teslimat Yöntemi Seçim Kriterlerinin Çok Kriterli Karar Verme ile İncelenmesi


Yılmaz Ş. F., Demirel N.

4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICAENS 2022), Konya, Turkey, 10 - 13 November 2022, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Özet – Kentleşmenin yanında her geçen gün artan çevrim içi müşteri sayısı ve buna bağlı olarak artan e-ticaret hacmi, özellikle kentsel alanlarda tamamlanan son adım teslimat süreçlerini daha karmaşık bir hale getirmektedir. Son adım teslimatların gerçekleştirilmesinde müşterileri, lojistik hizmet sağlayıcıları ve yerel yönetimleri ilgilendiren en önemli olgu; müşterilerin siparişlerine daha hızlı erişim beklentisi, lojistik hizmet sağlayıcılarının artan rekabet ve maliyetler ile başa çıkma mücadelesi ve yerel yönetimlerin çevreci uygulama ve yaptırımları sebebiyle sürdürülebilirliktir. Bu çalışma, son adım ev dışı teslimat seçeneklerinin sıralanmasında kullanılacak sürdürülebilirlik kriterlerinin ağırlıklarının belirlenmesi için bir Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yaklaşımı sunmayı amaçlamaktadır. Kriterler, kapsamlı bir literatür araştırması sonucu ekonomik, sosyal, çevresel ve teknik kriterler ile bu kriterlerin 24 alt kriterinden oluşacak şekilde belirlenmiştir. Kriterleri ağırlıklandırabilmek için Kararsız Bulanık Dilsel Terim Setleri yöntemi uygulanmıştır. Alanında uzman kişilerin görüşlerinden faydalanılarak ilk olarak dört ana kriter, daha sonra alt kriterler kendi içinde ağırlıklandırılmıştır. Ana kriterlerin uzman görüşüne göre ağırlıklandırılması sonucunda, son adım ev dışı teslimatlarının değerlendirilmesinde en önemli sürdürülebilirlik kriterinin “ekonomik” ikincisinin ise “teknik” kriter olduğu görülmüştür. Alt kriterler açısından ise “başlangıç yatırım maliyeti” ekonomik, “müşteri memnuniyeti” sosyal, “hava kirliliği” çevresel ve “teslimat gerçekleştirme süresi” teknik kriterinin en önemli kriterler olduğu sonucu elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler – Son Adım Teslimat, Ev Dışı Teslimat, Sürdürülebilirlik, Çok Kriterli Karar Verme, Kararsız Bulanık Dilsel Terim Seti