Economic Analysis of The Medical Industry In Turkey


Creative Commons License

Kılavuz E., Erkekoğlu H.

Al-Farabi International Journal on Social Sciences, vol.3, no.4, pp.56-67, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Healthcare industry is one of the fastest growing industries in the world and comprises hospitals, medical equipment and services, telemedicine, medical tourism and medical insurance. In this study, the medical industry in Turkey was analyzed using the industry’s export and import data. The increase in Turkey’s population and the number of hospital are increasing the demand for health industry in Turkey. But the medical device industry is mostly dependent on foreign and import-oriented structure. Trend analysis results show that the growth in imports is more than the growth in exports. On the other hand, Turkey is a country which has comparative advantages in medical tourism in the world. In order to increase the competitiveness and reduce the negative impact on foreign trade, Turkey should increase its investments in the medical industry.

Keywords: Medical Equipment, Export and Import, Healthcare Industry

Sağlık sektörü en hızlı büyüyen sektörlerden biridir ve hastaneler, tıbbi ekipman ve hizmetler, teletıp, sağlık turizmi ve sağlık sigortasını içermektedir. Bu çalışmada, Türkiye'de medikal sektör, alt sektörlerin ihracat ve ithalat verileri kullanarak analiz edilmiştir. Türkiye'nin nüfusunun ve hastane yatak sayısının artması Türkiye'de sağlık sektörüne olan talebi arttırmaktadır. Ancak tıbbi cihaz endüstrisi çoğunlukla yabancı ve ithalat odaklı yapıya dayanmaktadır. Trend analizi sonuçları, ithalattaki büyümenin ihracattaki büyümeden daha fazla olduğunu göstermektedir. Öte yandan, Türkiye, dünyadaki medikal turizm açısından karşılaştırmalı üstünlükleri olan bir ülkedir. Rekabet edebilirliği artırmak ve dış ticaret üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için, Türkiye tıbbi sektördeki yatırımlarını arttırmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Tıbbi Cihazlar, İhracat ve İthalat, Sağlık Sektörü