SERVANT LEADERSHIP BEHAVIOR INFLUENCE ON JOB SATISFACTION VIA THE ROLE OF SAFETY CLIMATE: A FIELD STUDY AT HEALTH SECTOR


Boztosun D., Filik T., Demirtaş Ö.

HACETTEPE SAĞLIK İDARESİ DERGİSİ, vol.25, no.1, pp.87-98, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: HACETTEPE SAĞLIK İDARESİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.87-98
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Health sector has a wide range of stakeholders such as healthcare providers, healthcare organizations, central government, local governments, health insurance companies, employers, academia and patients. Healthcare sector seek a safe and organized environment to provide effective services for patients. Servant leadership helps healthcare sector in delivering the high-value care patients that they deserve, and in this process servant leaders optimally aligned with the professional and ethical duties of service providers. Servant leadership that emphasized a values-based leadership approach, positively affects job satisfaction. In this context, we aimed to examine the influence of servant leadership behavior on job satisfaction via the mediating role of safety climate. For the purpose of this study, data were obtained from 339 healthcare workers via electronic questionnaire forms. The results of the study show that servant leader behaviors positively affect job satisfaction, and safety climate, and safety climate has a mediator role on the relationship between servant leadership behavior and job satisfaction.

Sağlık sektörü; sağlık hizmeti sağlayıcıları, sağlık kuruluşları, merkezi hükümet, yerel yönetimler, sağlık sigortası şirketleri, işverenler, akademi ve hastalar dahil olmak üzere geniş bir paydaş yelpazesine sahiptir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, hastalara etkili bir şekilde hizmet etmek için güvenli ve organize bir ortam ararlar. Özellikle sağlık alanında önem arz eden hizmetkâr liderlik, hastaların hak ettiği yüksek değerli bakımı sunmada sağlık hizmeti sağlayıcılarının mesleki ve etik görevleriyle optimum şekilde uyumludur. Değerlere dayalı bir liderlik yaklaşımı olan hizmetkâr liderliğin, iş tatminini pozitif bir şekilde etkilediği bilinmektedir. Bu kapsamda mevcut çalışmada hizmetkâr lider davranışlarının güven iklimi aracılığıyla iş tatmini üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik çalışmada anket tekniği ile elektronik ortamda, 339 sağlık çalışanından veriler elde edilmiştir. Çalışma sonuçlarından hizmetkâr lider davranışlarının iş tatminini pozitif olarak etkilediği, hizmetkâr liderliğin güvenlik iklimini pozitif olarak etkilediği; güven ikliminin, hizmetkâr lider davranışları ve iş tatmini arasındaki ilişkide aracı role sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.