POWER ANALYSIS OF SOLAR POWER PLANTS INSTALLED WITH SOLAR ENERGY POTENTIAL IN AEGEAN REGION


Creative Commons License

Kayabaşı R., Öztürk M.

AHI EVRAN 3rd International Conference on Scientific Research, Baku, Azerbaijan, 3 - 04 May 2023, pp.399-407

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Baku
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.399-407
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the solar energy potential of 8 cities in the Aegean region was investigated. In addition, the solar energy potential of these 8 cities and the power of PV power plants that produce electricity directly with solar energy in these provinces were compared. Despite the increase in solar energy investments in the Aegean region, which has a high solar energy potential, the installed power per capita is still very low. The annual average temperature of the cities in the region is 14.82 ⁰C, the annual average number of rainy days is 92.5 days, the average daily sunshine duration is 6.97 hours, and the average annual sunshine duration is 2738 hours/year. The average radiation intensity of the Aegean region is 1304 kWh/m²-year. The average installed power of the cities in the region is 185,4 MW. Denizli solar power plant has values above the regional average in terms of installed power, ra diation intensity, annual and daily average sunshine duration and average temperature. In addition, with 91.1 days, it has the number of rainy days below the regional average in the number of annual rainy days. According to the population, the per capita installed power of Denizli is 0.188 kW. The cities with the highest installed power per capita in the Aegean region are Uşak with 0.34 kW and Afyon with 0.33 kW. When all the cities in the region are examined, it is seen that they have not yet reached the sufficient level of installed power according to their solar energy potential. Therefore, solar energy investments in the region should be increased and developed with local practices.

Bu çalışmada Ege Bölgesinde yer alan toplam 8 ilin güneş enerji potansiyeli araştırılmıştır. Ayrıca bu 8 ilin güneş enerji potansiyeli ile bu illerde yer alan güneş enerjisi ile doğrudan elektrik üretimi yapan PV güç santrallerinin güçleri kıyaslanmıştır. Güneş enerji potansiyeli yüksek olan Ege Bölgesinde son yıllarda güneş enerjisi yatırımları artmasına rağmen henüz kurulu güç olarak kişi başına düşen güç oldukça düşüktür. Bölgede yer alan illerin yıllık ortalama hava sıcaklığı 14.82 ⁰C, yıllık ortalama y ağışlı gün sayısı 92.5 gün, ortalama günlük güneşlenme süresi 6.97 saat ve ortalama yıllık güneşlenme süresi 2738 saat/yıldır. Ege Bölgesinin ortalama ışınım şiddeti 1304 kWh/m²-yıldır. Bölgede yer alan illerin kurulu güç ortalaması 185.4 MW seviyesindedir. Denizli ili güneş enerjisi santrali kurulu güç, ışınım şiddeti, yıllık ve günlük ortalama güneşlenme süresi ve ortalama sıcaklık olarak bölge ortalamasının üzerinde değerlere sahiptir. Ayrıca 91.1 gün ile yıllık yağışlı gün sayısında bölge ortalamasının altında yağışlı gün sayısına sahiptir. Nüfusa göre Denizli’nin kişi başına düşen kurulu güç miktarı 0.188 kW’tır. Ege Bölgesinde nüfusa göre kişi başına düşen kurulu güç en yüksek olan iller 0.34 kW ile Uşak ve 0.33 kW ile Afyon’dur. Bölgede yer alan tüm iller incelendiğinde güneş enerji potansiyeline göre henüz yeterli kurulu güç seviyesine ulaşmadığı görülmektedir. Bu nedenle bölgede güneş enerji yatırımları artırılmalı ve yerel uygulamalar ile geliştirilmelidir.