Identity


Akkaya Ü. H.

in: Sosciology of Religion, Özcan GÜNGÖR,Rıdvan ŞİMŞEK, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.385-428, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Lisans Yayıncılık
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.385-428
  • Editors: Özcan GÜNGÖR,Rıdvan ŞİMŞEK, Editor
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Identity is the interpretation of the existence of the individual who carries it and

can be expressed as a form of positioning; versatile, open to interpretation, difficult to define

It is a concept that has been used by the anthropology, psychology and sociology disciplines

The subject of examination has been made. Talking about individual, collective, national, ethnic, religious identity categories

is possible. Identity depends on the multifaceted interaction between individual and society.

is taking shape and we cannot think of identity independently from the socialization process.

Like ethnicity, religion is an identity that significantly influences and shapes the individual and society.

It is one of the indicators. However, religious identity is generally higher in the hierarchy of identities.

located in positions. Therefore, although the discussions on secularization

The necessity of revealing the religion-identity relationship correctly cannot be denied. Of this episode

its subject is identity and to consider the relationship between religion and identity. Its purpose is identity, the formation processes of identity,

theories of identity, the social foundations of identity, and the stages of development of religious identity

It is trying to explain the issue of identity in multiple ways.

Kimlik, kendisini taşıyan bireyin varlığı yorumlama ve varlık karşısında kendisini
konumlandırma biçimi olarak ifade edilebileceğimiz; çok yönlü, yoruma açık tanımlanması güç
bir kavram olup, geçmişten günümüze antropoloji, psikoloji ve sosyoloji disiplinlerince
inceleme konusu yapılmıştır. Bireysel, kolektif, milli, etnik, dini kimlik kategorilerinden söz
etmek mümkündür. Kimlik birey ve toplum arasındaki çok yönlü etkileşime bağlı olarak
şekillenmekte olup kimliği sosyalleşme sürecinden bağımsız düşünemeyiz.
Etnisite gibi din de birey ve toplumu önemli ölçüde etkileyen ve şekillendiren kimlik
göstergelerinden birisidir. Bununla beraber dini kimlik kimlikler hiyerarşisinde genellikle üst
konumlarda yer alır. Dolayısıyla her ne kadar sekülerleşme tartışmaları gündemdeki yerini
korusa da din-kimlik ilişkisini doğru ortaya koymanın gerekliliği yadsınamaz. Bu bölümün
konusu kimlik ve din-kimlik ilişkisini ele almaktır. Amacı ise kimlik, kimliğin oluşum süreçleri,
kimlik teorileri, kimliğin sosyal temelleri ve dini kimliğin gelişim aşamaları orijininde dini
kimlik meselesini çok yönlü olarak açıklamaya çalışmaktır.