The Detection of Brucella Antibodies with Microagglütinationtest (MAT) in the Bovine Sera


Şeyda T., Aydın F., Genç O., Güler M., Baz E.

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.3, no.1, pp.7-11, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada aşısız ve brucellosis şüpheli 280 adet sığır kan serumu Rose Bengal Plate Test (RBPT), Tüp Aglütinasyon Test (TAT) ve Mikroaglütinasyon Test (MAT) ile incelenmiştir. Test edilen 280 sığır kan serumundan RBPT'de 167 (%59.7), TAT'de 184 (%65.7), MAT'de 209 (%74,6) pozitif reaksiyon saptanmıştır. Sonuç olarak; MAT brucella antikor titrelerinin belirlenmesi için daha az zaman, kısa inkübasyon ve daha az antijen kullanımı gerektirdiğinden TAT'a tercih edilmelidir.